10.000 de copii nu și-au primit bursele școlare de 3 luni
Ultima Ora Social

Profesorii trebuie să îşi planifice concediile în vacanţele şcolare pe tot anul calendaristic şi nu pe anul şcolar

Ministerul Educaţiei supra-reglementează situaţia concediilor de odihnă ale profesorilor şi directorilor după ce mai multe confuzii s-au creat în ultimele zile. Potrivit unui proiect de Ordin de Ministru publicat în dezbatere publică, Ministerul obligă profesorii să solicite concediul de odihnă pentru întreg anul calendaristic şi nu pentru cel şcolar, cum era până în prezent. Menţionăm că şi până acum acest concediul de odihnă era posibil doar în vacanţe, aşa că aceste prevederi sunt doar întărite, scrie edupedu.ro.

“Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor;

Consiliul de administraţie al fiecărei unităţi de învăţământ va întreprinde măsurile necesare ca întregul personal de predare şi de conducere din cadrul unităţii de învăţământ să efectueze concediul de odihnă în perioada vacanţelor şcolare, cu asigurarea personalului didactic necesar pentru desfăşurarea examenelor naţionale.

Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat;”

Concediul de odihnă al cadrelor didactice s-a efectuat și se efectuează în perioada vacanțelor, conform Ordinului 5559/2011. Noul ordin îl modifică pe acesta din urmă şi îl completează: noutatea pusă în dezbatere constă în mutarea programării de pe an școlar pe an calendaristic.

Ordinul reglementează și situațiile de rechemare din Concediul de Odihnă.

Rechemarea din concediul de odihnă se face în scris, în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, de către:

a) director pentru personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și CJRAE/CMBRAE;

b) inspectorul școlar general pentru directori/directori adjuncţi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, CJRAE/CMBRAE şi inspectori şcolari;

c) ministrul educației naționale pentru inspectori şcolari generali/inspectori şcolari generali adjuncţi/directori ai caselor corpului didactic.

(8) La nivelul unităţilor de învățământ se întocmesc evidenţe distincte ale tuturor rechemărilor din concediul de odihnă, având obligația transmiterii acestora lunar la inspectoratul școlar, cu analiza cauzelor care au generat întreruperea concediului.

(9) Inspectoratul școlar, prin compartimentul audit, are obligația verificării anuale a tuturor rechemărilor din concediul de odihnă și a concediilor neefectuate, urmând ca în termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea verificărilor să transmită rezultatele verificării la Ministerul Educației Naționale, Compartimentul Audit Intern.

Documentul citat prevede că  “Personalul de conducere, de îndrumare şi de control din inspectoratele şcolare şi casele corpului didactic, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar şicentrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă psihopedagogică beneficiază deconcediu de odihnă conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările șicompletările ulterioare.

Asta înseamnă că directorii şi cei din inspectorate sau Casele corpului didactic vor avea doar 21 de zile lucrătoare concediu de odihnă. Într-o reacţie pentru HotNews.ro, liderul sindical Marius Nistor a declarat: “Directorii sunt asimilaţi ca profesori, ei fac parte din unitatea de învăţământ, intră pe Legea Educaţiei. Ceea ce face acum Ministerul Educaţiei este o bătaie de joc la adresa directorilor, care sunt puşi să-şi ia 25 de zile de concediu de odihnă, şi nu 62 de zile cât aveau până acum. Cu alte cuvinte, directorii nu mai sunt consideraţi cadre didactice. Este o dovadă de dispreţ la adresa directorilor care au susţinut concurs pentru post“.

Luna trecută aplicaţia EduSAL (programul de salarizare din invatamant), a venit cu o actualizare în care era reamintit faptul ca pentru vacanţele de iarnă şi inter-semestriala profesorii nu trebuie să ponteze, fiind o perioada considerată concediu de odihnă.

Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL“, se arată în documentul însoţitor.

Aceasta este însoţită de o Circulară din 17 septembrie 2018 în care erau explicate şi corelate mai multe articole din Codul Muncii, Ordine de ministru si alte legi, prevederi identice cu cele cuprinse în Proiectul de Ordin de Ministru publicat acum.

Potrivit Legii, se arată în documentul citat, personalul de predare are dreptul la 62 de zile lucratoare concediu de odihnă. Potrivit calendarului vacanţelor şcolare, zilele de vacanta sunt in număr de 75. Aşadar un număr de 13 zile de vacanţă profesorii trebuie să meargă la şcoală.

Pentru perioada concediului de odihnă profesorii nu primesc indemnizaţia de hrană, calculată la circa 312 lei pe lună brut.

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.