Lansarea Platformei pentru regiunile carbonifere în tranzițiev
Lansarea Platformei pentru regiunile carbonifere în tranzițiev
Social

Lansarea Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție

 

Lansarea Platformei pentru regiunile carbonifere în tranziție nu lasă nici o regiune în urmă, potrivit întânirii de la Strasbourg din 11 decembrie 2017. Caracterul angajamentului UE față de o tranziție curată este – unic și ireversibil. Nici o regiune nu va fi lăsată la o parte în momentul când se va decide abandonare economiei pe bază de combustibili fosili.

Ca răspuns la dificultățile sociale și de mediu, noua platformă lansată va înlesni dezvoltarea de proiecte pe termen lung în regiunile carbonifere. La nivel european, regional și local, pe națiuni implicate în proces, platforma le va reuni pentru a promova idea de parteneriat și de a învăța din experiențe comune. La început, acțiunile ei se vor concentra pe regiunile carbonifere cu scopul extinderii ulterioare la regiunile cu emisii mari de dioxid de carbon.Concepută pentru a simula tranziția către energia curată, ea acordă mai multă atenție echității sociale, noilor competențe și finanțării pentru econoia reală.

Platforma va fi lansată oficial în cursul zilei de astăzi de:

  • domnul Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică,
  • domnul Miguel Arias Cañete, comisarul pentru politici climatice și energie,
  • doamna Corina Crețu, comisarul pentru politică regională,
  • precum și de reprezentanți ai regiunilor europene și lideri ai mediului de afaceri.

Reuniunea la nivel înalt „One Planet”, convocată de președintele francez Emmanuel Macron pentru a marca cea de-a doua aniversare a Acordului de la Paris privind schimbările climatice, va fi locul în ajunul căreia va avea loc lansarea platformei. Aici, Comisia își va reafirma angajamentul său – o politică privind clima, orientată spre viitor. UE va demonstra că este în prima linie împotriva schimbărilor climatice prin exemplul oferit și prin acțiuni. Pachetului „Energie curată pentru toți europenii” (IP/16/4009) lansat în noiembrie 2016 are ca una din măsuri această platformă.

Domnul Maroš Šefčovič, Vicepreședintele Comisiei responsabil pentru uniunea energetică, a declarat:

„Dificultățile cu care se confruntă regiunile carbonifere ale UE pot fi abordate numai în parteneriat cu toți actorii de pe teren, uniunea energetică reprezentând cadrul adecvat în acest sens. Dorim să colaborăm îndeaproape cu părțile interesate la nivel național, regional și local pentru a sprijini transformarea structurală, utilizând soluții adaptate și toate mijloacele pe care le avem la dispoziție. Obiectivul nostru este ca fiecare regiune să beneficieze de avantajele pe care le oferă tranziția către o energie curată, simultan cu crearea de noi locuri de muncă și cu promovarea investițiilor în tehnologii noi”

Domnul Miguel Arias Cañete, Comisarul pentru politici climatice și energie, a adăugat:

“Guvernele, întreprinderile și regiunile din întreaga lume renunță treptat la cărbune. Tot mai puțină electricitate este produsă pe bază de cărbune. Asistăm la o tranziție ireversibilă către energia curată și aici, în Europa. În această tranziție către un viitor mai durabil, vor exista însă anumite regiuni cărora le va fi mai greu decât altora să facă aceste schimbări. Toți europenii ar trebui să beneficieze de pe urma acestei tranziții și nicio regiune nu ar trebui să fie uitată atunci când se decide abandonarea economiei bazate pe combustibili fosili. Această inițiativă va ajuta țările europene, regiunile, comunitățile și lucrătorii să depășească dificultățile legate de diversificarea economică necesară ca urmare a tranziției către energia curată”.

Doamna Corina Crețu, Comisarul pentru politica regional, a menționat:

„Uniunea Europeană și politica de coeziune sprijină conlucrarea în direcția unui viitor comun mai bun. Mesajul nostru de astăzi către regiunile carbonifere este că Comisia Europeană ia măsuri concrete pentru a le ajuta să realizeze o tranziție lină către o economie modernă, durabilă și de succes și că nimeni nu va fi uitat în acest proces”.

Prin intermediul politicii sale de coeziune, Comisia a adoptat deja măsuri pentru sprijinirea tranziției în regiunile cu industrie carboniferă și cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Această politică UE sprijină regiunile în procesul de transformare economică, prin valorificarea activelor lor de „specializare inteligentă”.  UE se află în legătură directă și constantă cu partenerii regionali de pe teren și poate oferi un sprijin adaptat pentru schimbările structural, prin politica de coeziune.

Comisia colaborează cu un număr mic de regiuni din statele membre și la alte proiecte-pilot, în direcția planificării și accelerării procesului de diversificare economică și a tranziției tehnologice. Ea acordă asistență tehnică, schimb de informații și un dialog bilateral adaptat de la caz la caz privind fondurile UE, programele și instrumentele de finanțare relevante.

În acest context, 41 de regiuni din 12 state membre desfășoară activități de extracție a cărbunelui, oferind locuri de muncă pentru aproximativ 185 000 de cetățeni. Dar, în ultimele decenii, producția și consumul de cărbune în UE s-au aflat în declin constant. Posibil ca tendință descendentă să fie accelerată de închiderile planificate ale minelor de cărbune, precum și de angajamentul asumat de o serie de state membre de a elimina treptat utilizarea cărbunelui.

Așadar, Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție este menită să sprijine statele membre și regiunile în efortul lor de a menține creșterea economică și locurile de muncă în aceste comunități afectate. Ea va înlesni comunicarea între părțile interesate și va viza domenii precum transformarea structurală, inclusiv diversificarea economică și recalificarea, implementarea de tehnologii legate de energia regenerabilă, ecoinovarea și tehnologiile avansate bazate pe cărbune.

Prin stimularea de noi oportunități de ocupare a forței de muncă în sectorul energetic și de investiții în tehnologiile moderne, Platforma va duce la creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

În prezent, există aproximativ 2 de milioane de locuri de muncă în sectorul energiei curate în întreaga UE (sectoarele energiei din surse regenerabile și al eficienței energetice). Potențialul pentru crearea unui nu a 900 000 suplimentare de locuri de muncă până în 2030.  Condiția e să fie mobilizate suficiente investiții publice și private. Din sectorul eficienței energetice, la nivel local, ar putea proveni astfel 400 000 de noi locuri de muncă.

loading...

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.

Folosim cookie-uri pentru a va asigura o interactiune cat mai buna cu site-ul. Prin continuarea navigarii permiteti utilizarea cookie-urilor. Sunt de acord Detalii