Sfânta Muceniță Agata
Sfânta Muceniță Agata
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 5 februarie, 2024. Sfânta Muceniță Agata

Sfânta Muceniță Agata s-a născut în cetatea Panormos, din insula Sicilia.

Potrivit izvoarelor istorice, Sfânta Agata era foarte frumoasă și foarte bogată.

Agata, a fost cerută în căsătorie de dregătorul Cvintian, însă, a refuzat pentru că a ales să trăiască pentru Hristos. Este încredințată unei femei necredincioase, Afrodisia, cu scopul că aceasta să o facă să lepede credință în Hristos.

Având în vedere că nu a dat curs cererii în căsătorie și că nu a renunțat la renunțat la credința în Hristos, va fi supusă la mai multe chinuri. Din acestea amintim că i-a fost tăiat pieptul, cu un clește de fier.

Despre vindecarea sa în chip minunat, aflăm din Sinaxarul zilei din 5 februarie: „La miezul nopții i s-a arătat Sfântul Apostol Petru, cu chipul bătrân și cinstit, purtând în mâinile sale multe doctorii. Iată, eu stăteam și priveam la ține în ceasul acela, când ai răbdat chinurile și am cunoscut că este cu putință să se tămăduiască pieptul tău; pentru aceea am și venit aici”.

Sfânta muceniță Agata a răspuns: „Eu niciodată n-am obișnuit trupul meu cu nici un fel de doctorie, și acum mi se pare că nu se cade a strica obiceiul cel bun, păzit din tinerețe”. Bătrânul i-a zis: „Și eu sunt creștin și nădăjduiesc să te tămăduiesc; am venit la tine, deci nu te rușina de mine”.

Sfânta i-a răspuns, zicând: Tu eșți bărbat, iar eu fecioara, deci cum voi putea că fără de rușine să-mi descopăr pieptul înaintea ta? Voiesc mai bine să rabd înainte durerea rănilor mele, decât să mă golesc înaintea ochilor bărbătești.

Multumescu-ți, cinstite părinte, căci pentru mine ai venit aici, vrând să tămăduiești rănile mele, însă să știi că doctoriile cele făcute de oameni nu se vor apropia de trupul meu niciodată”. Iar bătrânul i-a zis: „De ce nu voiești să te tămăduiesc?” Sfânta a răspuns: „Am pe Domnul meu Iisus Hristos, Care le tămăduiește pe toate și care, cu voia și cu cuvântul Său, ridică pe cei căzuți.

Acela, de va voi, poate să mă mântuiască și pe mine, roabă Să cea nevrednică”.

Apostolul a zâmbit puțîn și i-a zis: „Acela m-a trimis la ține, fecioara, pentru că eu sunt Apostolul Său; deci, fii acum tămăduită”. Zicandu-i acestea, s-a făcut nevăzut. Sfânta Agata privind apoi la trupul său, a văzut că toate rănile erau tămăduite.

Sfânta Muceniță Agata a trecut la cele veșnice în temniță. Datorită vindecării sale, este considerată a fi ocrotitoarea femeilor bolnave de cancer la sân.

Moaştele Sfintei Muceniţe Agata aflate la Mănăstirea Bistriţa, judeţul Neamţ
Moaştele Sfintei Muceniţe Agata aflate la Mănăstirea Bistriţa, judeţul Neamţ

Troparul Sfintei Mucenite Agata

Mielușeaua Ta, Iisuse Agata, strigă cu mare glas: pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, că să împărățesc cu Tine; și mor pentru Tine, că să viez pentru Tine; ci că o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție.

Pentru rugăciunile ei, că un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Trecând un an după sfârșitul sfintei, din muntele Etna, care era aproape de cetatea Catana, a erupt un foc mare, care, ieșind ca un râu din gură ce era în muntele acela, urla groaznic și pietrele topindu-le ca ceară, le arunca din înălțimea muntelui, încât tot poporul Catanei era cuprins de mare frică, temându-se de pierderea cetății lor.

Deci, au alergat la biserica Sfintei Mucenițe Agata nu numai creștinii, dar și necredincioșii, și, luând haina ei, au stat împotriva focului care se pornise asupra cetății și se apărau cu acea haină de văpaia cea pierzătoare și înfricoșătoare.

Atunci, focul, ca și cum se rușina de haina aceea a sfintei mucenițe, s-a întors înapoi și s-a stins. Acest lucru văzându-l poporul, cu mare bucurie a lăudat pe Dumnezeu, iar pe Sfânta Muceniță Agata a slăvit-o.

Minunea aceasta a fost în luna februarie, în cinci zile, în care sfânta a pătimit pentru Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfintei Mucenițe Teodula;- Sfântului Cuvios Polieuct, patriarhul Constantinopolului;- Sfântului Cuvios Teodosie din Scopelon;- Sfântului Mucenic Antonie Atenianul.

Mâine, 6 februarie, facem pomenirea Sfântului Vucol, episcopul Smirnei.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.