CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 25
Ultima Ora Breaking News Social

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI

În data de 23 noiembrie, în București, s-au desfășurat lucrările Conferinței Asociației Române pentruEducație Pediatrică în Medicină de Familie. Evenimentul a fost ocazionat de sărbătorirea ZileiInternaționale a Drepturilor Copilului.

În urmă cu 60 de ani, pe data de 20 noiembrie 1959, Adunarea Generală a ONU adopta Declarația pentruDrepturile Copilului, definind clar, pentru prima dată, dreptul oricărui copil de a fi protejat, educat, de ase depune toate eforturile posibile pentru a crește și a se dezvolta sănătos, dreptul de a avea un cămin, ofamilie, o Comunitate care să îl ocrotească.

Treizeci de ani mai târziu, la 20 noiembrie 1989, AdunareaGenerală a ONU a adoptat Convenția pentru Drepturile Copilului. Prin Legea 18/1990, România a devenituna dintre primele țări care a ratificat această Convenție. Convenția Drepturilor Copilului este adoptată în196 de țări, membre ONU.

Viitorul unei națiuni depinde în totalitate de modul în care aceasta își îngrijește, protejează și susține copiiipe care îi are. Investiția în Viitor înseamnă investiția în protecția sănătății lor, a educației lor și, nu înultimul rând, a securității lor.

În cadrul Conferinței au fost dezbătute teme de importanță majoră, privitoare la sănătatea copilului.Tematica a sistematizat aspecte practice referitoare la drepturile fătului nenăscut – ca persoană, medical,juridic și etic recunoscută, intervențiile preventive precoce specifice fiecărei perioade de vârstă, aspecteale patologiei acute sau cronice, cu care suntem confruntați zilnic.

Ne-au onorat cu prezența: Acad. Prof. Univ. Dr. Adrian Restian, Prof. Univ. Dr. Diana Păun, Prof. Univ.Dr. Liana Pleș, Dr. Turkes Ablachim, Sl. Dr. Ioana Roșca, Dr. Alina Pleșoianu, Lect. Univ. Dr. AlinaDuduciuc, alături de colegii noștri: As. Univ. Asoc. Dr. Emiliana Costiug, As. Univ. Dr. LilianaBarbacariu, As. Univ. Dr. Claudia Felicia Pop, Dr. Raluca Ghionaru, Dr. Carmen Mirăuță, Dr. LilianaChițanu, Dr. Simona Rus, Dr. Marin Rus, Dr. Simona Cioc, Dr. Crenguța Lanbă, Dr. Laura Comnea, Dr.Petruța Tarciuc, Dr. Mirela Ștefan, Dr. Eduard Egri, Sl. Dr. Mircea Lupușoru.

Prof. Univ. Dr. Diana Păun: “Grija pentru sănătatea mamei și a copiilor, scăderea morbi- mortalitățiiinfantile, accesul la servicii de sănătate performante, educația pentru sănătate de la cea mai fragedă vârstă,rămân obiective prioritare pe Agenda Administrației Prezidențiale”.

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 26

Dr. Turkes Ablachim: “Ne dorim calitate, promptitudine în acordarea serviciilor medicale, o mai bunăcomunicare între eșaloanele medicale, ne dorim copii sănătoși, protejați, îmbunătățirea condițiilor deacordare a asistenței medicale din cabinetele medicale școlare, acces la educație pentru orice copil”.

Rolul asistenței medicale primare rămâne esențial în menținerea stării de sănătate a populației. Îngrijireagravidei, promovarea alimentatiei naturale, prevenirea bolilor infecțioase prin vaccinare, prevenireaobezității și a complicațiilor care decurg din această afecțiune, monitorizarea dezvoltării neuropsihomotorii a copilului, diagnosticarea în stadiu precoce al îmbolnăvirilor acute, subacute sau cutendința la cronicizare, tratamentul corect, parteneriatul medic-familie, pot asigura un start optim în viațaoricărui copil, având ca finalitate creșterea unor generații puternice, sănătoase.

CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 27 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 28 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 29 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 30 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 31 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 32 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 33 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 34 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 35 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 36 CONFERINȚA ASOCIAȚIEI ROMÂNE PENTRU EDUCAȚIE PEDIATRICĂ ÎN MEDICINA DE FAMILIE (AREPMF) DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR COPILULUI 37

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.