Calendar creștin ortodox 27 septembrie 2018. Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sfinţii Mucenici Calistrat şi Epiharia
Sfântul Antim Ivireanul
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 27 septembrie, 2023. Sfântul Antim Ivireanul

Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în anul 1650. A fost de neam georgian (ivirean) sau caucazian. După ieșirea din robia turcă, a învățat caligrafia, pictură, sculptură și limbile greacă, arabă, turcă.

Sfântul Antim Ivireanul este adus în Țară Românească în jurul anului 1690 de domnitorul Constantin Brâncoveanu.

Ajunge conducătorul tipografiei de la Bucureșți în 1691. În anul 1696 este numit egumen al Mănăstirii Snagov. Aici va întemeia o nouă tipografie. În anul 1705, este ales episcop al Râmnicului, iar în 1708 devine mitropolit al Țării Românești.

A tipărit 30 de cărți în limba greacă, 22 în română, una în slavonă, 6 slavo-române, 2 greco – arabe, una greco-română și una greco-slavo-română, în total 63 de cărți. Ele au fost tipărite la Bucureșți, Snagov, Râmnic și Târgoviște.

Didahiile (28 de predici rostite în cursul ahipăstoririi sale la diferite sărbători) l-au făcut să fie considerat cărturarul care a vorbit cea mai frumoasă limba română dintre cărturarii epocii sale.

Acuzat că ar fi avut legături cu austriecii și că ar fi uneltit împotriva lui Nicolae Mavrocordat și a turcilor, a fost arestat. Patriarhul ecumenic l-a caterisit și a fost condamnat la exil în Muntele Sinai. Turcii care îl duceau spre locul exilului l-au ucis pe drum, iar trupul sau a fost aruncat în răul Tungia, un afluent al Măritei, lângă Adrianopol.

Propunerea canonizării mitropolitului Antim Ivireanul a fost făcută în ședințele Sfântului Sinod din 23-25 mai 1916.

Moaștele Sfântului
Moaștele Sfântului Antim

Sentința de caterisire a fost ridicată în vremea patriarhului ecumenic Athenagoras, pe 8 martie 1966.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul sfinților pe 21 iunie 1992.

Rugăciune către Maica Domnului a Sfântului Antim Ivireanul

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, împărăteasa cerului și a pământului, cinstea și slava creștinilor, ceea ce eșți mai înaltă decât cerurile și mai curată decât soarele, Fecioară prealăudată, nădejdea celor păcătoși și liniștea celor loviți de valurile vieții, caută asupra poporului tău, vezi moștenirea ta, nu ne lăsă pe noi, păcătoșii, ci ne păzește și ne scapă de vicleșugurile diavolului, că ne-au împresurat întristările, nevoile și răutățile.

Dă-ne mână de ajutor, Fecioară, că pierim. Îndură-te de noi, că pe tine te avem ajutătoare și la ține nădăjduim să-L îmblânzești pe Fiul tău cu rugăciunile tale preaputernice și nebiruite, că să-Și întoarcă spre noi mila Sa cea bogată.

Și pe toți să ne învrednicească a ne păstra viața cinstită și fără de prihană, pentru ca noi cu o gură și cu o inimă pe El pururea să-L mărim, iar ție să-ți zicem: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!”. Amin.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfinților Mucenici Calistrat și Epiharia;- Sfinților Apostoli Marcu, Aristarh și Zinon;- Sfântului Cuvios Ignatie;- Sfinților Mucenici Filimon, episcopul, Fortunian;- Sfintei Mucenite Gaiani și a 15 mucenici.

Mâine, facem pomenirea Sfântului Cuvios Hariton Mărturisitorul.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.