ALERTĂ! Se prelungește starea de alertă. Vezi noile măsuri luate de Guvern 1
Ultima Ora Social

ALERTĂ! Se prelungește starea de alertă. Vezi noile măsuri luate de Guvern

Starea de alertă se prelungeşte pe teritoriul României cu încă 30 de zile, începând cu data de 15 octombrie, a decis miercuri, Guvernul Orban.

HOTĂRÂRE nr. 49 din 13.10.2020

privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 11.10.2020, realizată la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei,luând în considerare persistenţa unui număr crescut de persoane infectate pe teritoriul naţional, precum şi apariţia zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ – teritoriale şi a sistemului sanitar, în contextul necesităţii de creare a condiţiilor socio – economice necesare relansării graduale a economiei naţionale, concomitent cu menţinerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,

Art. 1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul naţional, pentru o perioadă de 30 zile, începând cu data de 15.10.2020.

Art. 2 Măsurile de prevenire şi control a infecţiilor generate de virusul SARS-CoV-2, necesar a fi adoptate începând cu data de 15.10.2020, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa 1.

Art. 3 Se aprobă lista ţărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 15.10.2020, prevăzută în anexa 2

.Art. 4 Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/21.07.2020 se completează la art. 3, alin. (1), cu două noi litere astfel:

– „y) persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în procedură accelerată.”;

– „z) angajaţii/reprezentanţii operatorilor economici din România care efectuează deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul naţional, precum şi un document justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat”.

Art. 5 Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/21.07.2020 se completează la art. 3, cu un alineat nou după alineatul (3), astfel:

– „(4) Testele SARS-CoV-2 solicitate potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) trebuie efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar să conţină inclusiv datele de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele”.

Art. 6 Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36/21.07.2020se modifică la art. 5 alin 1 şi va avea următorul cuprins:

„(1)Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică- în program de hemodializă),preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării,efectuare testului prevăzut la art. 3 alin

(3) ş.a., poate fi analizată suspendarea temporara a măsurii de carantină prevăzută la art. 2 şi art. 4, pe baza documentelor justificative.

„Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, pentru punere în aplicare prin ordine şi acte administrative ale conducătorilor acestora.Art. 8 Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

loading...

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.