Calendar creștin ortodox. 26 martie 2019. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 26 Martie, 2024. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil

Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună Fecioarei Maria; el este cel care a vestit „taina cea din veac ascunsă”; el este vestitorul Întrupării Fiului lui Dumnezeu.

Sfântul Gavriil este unul dintre cei șapte îngeri de mare sfat care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu.

El s-a înfățișat și lui Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, mai înainte de a se arată Fecioarei Maria. El este trâmbița ce aduce veștile cele bune ale lui Dumnezeu.

Potrivit unor Sfinți Părinți, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea bună și Sfinților Părinți Ioachim și Ana, cum că vor naște o fată, pe Maică Domnului. Se mărturisește că tot el este cel care l-a însoțit pe Moise, în pustie, atunci când dreptul a scris Cartea Facerii.

Tot el este cel mai de seama dintre toate cetele îngerești, el stand lângă Tronul lui Dumnezeu și ducând omului cele mai mari vești dumnezeiești.

Sfântul Arhanghel Gavriil este pomenit pe 26 martie, după Bună Vestire, pe 8 noiembrie, când sărbătorim Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și pe 13 iulie, când facem pomenire de minunile săvârșite de Sfântul Arhanghel Gavriil.

Troparul Sfântului Arhanghel Gavriil

Mai marele Voievod al Oștilor cerești, rugămu-te pe ține noi nevrednicii. Că prin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi, cu acoperământul aripilor măririi tale celei netrupesti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul și strigăm: Izbăvește-ne din nevoi ca un mai mare peste cetele puterilor celor de sus.

Tot astăzi, facem pomenirea:– Sfinților Mucenici Montanus preotul și Maximă, soția lui;- Sfinților 26 de Mucenici care au pătimit în Gotia;- Sfinților Mucenici Codrat, Teodosie, Emanuil și alți 40, din părțile Răsăritului;- Sfântului Preacuvios Ștefan Mărturisitorul, egumen al Mănăstirii Triglia, din Bitinia;- Sfântului Sfințit Mucenic Irineu din Srem;- Sfântului Cuvios Malhu;- Sfântului Cuvios Vasile cel Nou.

Mâine, facem pomenirea Sfintei Mucenițe Matrona din Tesalonic.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.