Calendar creștin-ortodox,19 Martie, 2023. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria. Dumica Sfintei Cruci 1
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox,19 Martie, 2023. Sfinții Mucenici Hrisant și Daria. Dumica Sfintei Cruci

Sfântul Hrisant a fost fiul lui Polemius, un distins patrician. A trăit în secolul al III lea. După ce citește Faptele Apostolilor, primește să fie botezat.

Tatăl sau a făcut tot posibilul ca Sfântul Hrisant să lepede credința în Hristos. După multe încercări în acest sens, îl obligă să o ia în căsătorie pe Daria, o tânăra păgâna. Însă, Hrisant îi aprinde Dariei dorul după unirea cu Hristos.

După moartea tatălui sau, Hrisant nu se mai ferea de nimeni, mărturisea în fața tuturor credința în Hristos. Fiind pârâți prefectului Celerin, au fost dați pe mâna tribunului Claudiu. Dumnezeu i-a ajutat atât de mult, încât aceștia primeau chinurile cu bucurie. Claudiu, uimit de felul în care aceștia răbdau suferințele, s-a făcut creștin cu toată familia. Pentru aceasta el și familia sa au suferit mucenicia.

Daria a răbdat cu atâta vitejie chinurile, încât păgânii strigau: „Daria este o zeiță!” După diferite chinuri, torționarii au hotărât că Hrisant și soția sa Daria, să fie îngropați de vii. Mai târziu s-a zidit o biserica în acel loc.

Acești soți propovăduitori și împreună-mucenici pentru Hristos au trecut la cele veșnice în anul 283, la Roma, sub domnia împăratului Numerian.

Troparul Sfinților Mucenici Hrisant și Daria

Mucenicii Tăi, Doamne Hrisant și Daria, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioasele îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

De ce Duminica a treia din Postul Mare se mai numește și „a Sfintei Cruci”?

Atât în cărțile de cult ale Bisericii, cât și în calendarul ortodox, cea de-a treia Duminică din Sfântul şi Marele Post al Paştilor mai este numită şi „Duminica Sfintei Cruci”. De ce a rânduit Biserica pomenirea Crucii la mijlocul acestui Post?

ostul și înțelesul duhovnicesc al prăznuirii stă în faptul că fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm Crucea, nu doar în această perioadă, ci pe parcursul întregii vieți, răstignind orice păcat din inima noastră, pentru a ne face vrednici să Îl primim, cu bucurie, pe Hristos Cel Înviat din morți.

Sfinții Părinți ai Bisericii ne spun că, așa cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieții, tot astfel, în mijlocul Postului Mare avem și noi sărbătoarea Sfintei Cruci celei de viață făcătoare. Într-un cuvânt de învățătură rostit în acest context, Părintele Patriarh Daniel explica astfel:

„Adam şi Eva au pierdut Raiul şi Pomul Vieţii pentru că nu au postit şi pentru că nu au ascultat de Dumnezeu. Noul Adam, Iisus Hristos, făcându-Se ascultător până la moarte şi încă moarte pe Cruce, ne-a dăruit Pomul Vieţii, El Însuşi fiind Pomul vieţii, care Se dăruieşte nouă în Sfânta Euharistie […].

Împărații biruitori, când intrau într-o cetate, trimiteau mai înainte stindardele lor, ca să binevestească tuturor că vor veni în cetate biruitori. În mod asemănător, în mijlocul Postului se ridică stindardul credinței noastre, Sfânta Cruce, simbolul Răstignirii și Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru a ne încuraja sau întări în lupta cu ispitele plăcerilor și ale durerii”.

Duminica Sfintei Cruci
Duminica Sfintei Cruci

În „Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic”, ieromonahul Macarie Simonopetritul consemnează că, într-un manuscris de la Ierusalim din secolul al XIII-lea, prăznuirea Crucii din a treia duminică a Postului Mare se intitula „Praznicul celei de a treia închinări a Crucii”. Astfel, el completează sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci din 14 septembrie, dar şi pe cea a procesiunii Crucii din 1 august, care ne amintește de victoria împăratului Heraclie asupra perşilor şi întoarcerea Crucii la Ierusalim, în anul 630.

Unii istorici bisericești susțin că această cinstire a Sfintei Cruci la jumătatea Postului Paștilor ar avea la origine mutarea, de la Ierusalim la Apamea (Siria), a unui fragment din Crucea Răstignirii. Acesta a fost trimis de către Arhiepiscopul Ierusalimului de atunci, confratelui său Alpheios, Episcopul Apameei, pentru a-l ajuta în construirea unei biserici.

Tot ieromonahul Macarie Simonopetritul consideră că ridicarea Crucii în mijlocul Postului Mare îI împarte pe acesta în două jumătăți egale, făcându-l asemănător unui stadion. Odată trecută borna Săptămânii a IV-a, restul parcursului e de acum mai uşor, așa cum auzim și în cântarea din lunea Săptămânii a V-a:

„Trecând, credincioșilor, cu Dumnezeu, de borna (nyssa) timpului înfrânării, să alergăm tinerește și partea rămasă a postului și să purtăm cununa!” (Slujba Utreniei, Oda VIII, canonul al II-lea, troparul al II-lea).

Conform rânduielii liturgice, în cadrul Utreniei de Duminică, după Doxologia Mare, Sfânta Cruce este purtată într-o procesiune și adusă în mijlocul Bisericii pe un tetrapod, spre închinare, în timp ce strana cântă de trei ori Troparul Sfintei Cruci, apoi imnul „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea Ta o lăudam și o slăvim”.

Tot în această zi, facem pomenirea:- Sfântului Claudiu Tribunul;- Sfintei Mucenițe Ilaria, soția lui Claudiu;- Sfinților Mucenici Iason și Mavru, fiii lui Claudiu Tribunul și al Ilariei;- Sfântului Mucenic Panhariu;- Sfinților Diodor, preotul, și Marian, diaconul;- Sfântului Dimitrie Strungarul.

Mâine, 20 martie, facem pomenirea sfinților mucenici uciși în Mănăstirea Sfântul Sava cel Sfințit.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.