Calendar creștin-ortodox 7 Mai 2023. Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim 1
#calendar-ortodox Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox 7 Mai 2023. Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim

Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim s-a întâmplat în dimineață zilei de 7 mai 351, în timpul împăratului Constantiu, fiul Sfântului Constantin cel Mare.

Crucea luminoasă s-a întins de la Golgota și până la Muntele Măslinilor, pe o distanță de aprox. 9 km, strălucind mai tare decât soarele.

Sfânta Cruce a rămas pe cer timp de 7 zile.O mulțime de oameni au ieșit din casele lor și de la muncă lor îndreptându-se spre biserici pentru a aduce slavă lui Dumnezeu.

Despre această minune, Patriarhul Chiril al Ierusalimului i-a scris o scrisoare împăratului Constantiu, îndemnându-l să părăsească erezia ariană. Această erezie, care nega divinitatea lui Hristos, era cauza a multe dispute teologice în cadrul imperiului.

„Aducem cu grabă la cunoșțînță credinciosiei tale minunea dumnezeiască a lucrurilor cerești, ce s-a petrecut în Ierusalim în timpul iubitoarei tale de Dumnezeu domnii.

Nu facem această cu dorința că acum pentru întâia oară să vii de la necunoștință la cunoștință de Dumnezeu – căci tu ai atâta cunoștință de Dumnezeu, încât poți, prin faptele și gândurile tale credincioase, să înveți și pe alțîi – ci cu gândul de a te întări în cele ce știai. Odată ce ai înțeles, prin minunea săvârșită în timpul domniei tale, că domnia ta este cu adevărat iubita de Dumnezeu.

Pe timpul domniei preaiubitorului de Dumnezeu și de fericită pomenire Constantin, tatăl tău, a fost găsit în Ierusalim mântuitorul lemn al crucii. Harul cel dumnezeiesc a făcut să fie găsită cinstită cruce în Sfintele Locuri neștiute de nimeni, de cel care caută în chip bun cucernicia.

Minunea nu s-a mai săvârșit pe pământ, ci în cer: s-a arătat în Ierusalim semnul de biruință împotriva morțîi, al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul Unul-Născut al lui Dumnezeu, adică fericită Cruce, strălucind cu o lumina orbitoare.

N-a fost văzută de unul sau de doi, ci s-a arătat cu totul lămurit la întreagă mulțime a cetății. Să nu se creadă apoi că a trecut iute că o nălucă; dimpotrivă, a fost văzută cu ochii timp de mai multe ceasuri de pe pământ; prin strălucirea să orbitoare, întrecea razele soarelui.

Fără îndoială, crucea luminoasă ce s-a arătat pe cer ar fi fost întunecată de soare, biruită de strălucirea razelor lui dacă ea n-ar fi strălucit privitorilor cu o strălucire mai mare decât a soarelui.

Toată mulțimea cetății, fără să stea pe gânduri, în acel ceas, a alergat la sfânta biserica, fiind cuprinsă de frică și bucurie din pricina vedeniei dumnezeiești; toți deodată: tineri și bătrâni, bărbați și femei, oameni de toate vârstele, până chiar și fetele ținute în casă, locuitori ai cetății, că și străini, creștini la un loc cu paganii care veniseră în Ierusalim din diferite părți, cu toții într-un singur suflet, că o singură gură, slăveau pe Făcătorul de minuni, pe Hristos Iisus, Domnul nostru”.

Potrivit istoricului Sozomen, această minune a dus la convertirea multor păgâni și iudei la creștinism. De asemenea, mulți arieni au părăsit erezia, întorcându-se la Biserica Ortodoxă.

Ce simbolizează semnul Crucii săvârșit de credincioși?

Semnul Crucii se face prin unirea degetului mare cu primele degete de la mâna dreapta și prin strângerea celorlalte două în palmă. Unirea degetului mare cu primele degete de la mâna dreapta exprimă învățătură despre Sfânta Treime: mărturisim trei persoane împreună veșnice și egale, unite într-o singură Dumnezeire neîmpărțita.

În semnul Crucii este prezența Sfânta Treime pentru că suntem datori să dăm slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pentru că din iubirea lor de oameni S-a făcut Fiul om și a primit moartea pentru noi.Prin alipirea celorlalte două degete în palmă, rezumăm învățătură despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu. Inelarul și degetul mic alipite ni-L descoperă pe Hristos, cunoscut în două firi: omenească și dumnezeiască.

Prin aceste două degete marturism că Hristos este în același timp pe deplin Dumnezeu și pe deplin om, nu pe jumătate Dumnezeu și pe jumătate om.

Rostim „În numele Tatălui” și ne însemnăm la frunte; „și al Fiului” și ne însemnăm la piept; „și al Sfântului Duh”, însemnând, de la dreapta la stânga, cei doi umeri; „Amin” – lăsând mâna jos. Mâna care coboară de la frunte semnifică pogorârea Domnului din cer pentru noi. Prin atingerea frunțîi, a pieptului și a umerilor mărturisim că ne încredințăm mintea, inima și puterea noastră Sfintei Cruci.

Pare de neînțeles de ce trebuie să ne încredințăm ființă unui obiect și nu unei persoane. Însă, dacă am fi cu luare aminte atât la rugăciunile cât și la cântările închinate Sfintei Cruci, am putea observă că Biserica i se adresează că unei persoane. Face acest lucru din dorința de a ne descoperi că Sfânta Cruce este Hristos cel răstignit. Prin această adresare ni se descoperă că Sfânta Cruce nu trebuie tratată că un simplu obiect.

Părintele Dumitru Stăniloae spune că este nenatural să vorbim de o Cruce despărțită de Hristos, sau de un Hristos despărțit de Cruce. Și spune în continuare că un creșțîn când vede Sfânta Cruce, el se gândește în mod firesc la Hristos Cel răstignit pe ea. Iar atunci când spunem „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase”, grăim de fapt: „Crucii care și-a lăsat urmă în Tine, Crucii care este în Tine și în care ești Tu mântuindu-ne prin ea!

„Așadar, atunci când creștinii își fac semnul crucii, îi cer lui Hristos să vină să se întipărească în ei cu puterea Crucii Lui cu care a învins moartea, că și ei să primească putere să învingă toate faptele egoiste ce-i țîn și-i afundă în moarte.

Tot în această zi, facem pomenirea:

– Sfântului Mucenic Acachie;

– Sfântului Mucenic Codrat;

calendar ortodox

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.