Sfântul Proroc Avdie
Sfântul Proroc Avdie
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 19 noiembrie,2023. Sfântul Proroc Avdie

Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sihem, din țărînă lui Vitaharam. A trăit cu opt sute de ani înainte de nașterea lui Hristos. Numele Avdie se tâlcuiește „robul Domnului“.

Sfântul Proroc Avdie a slujit mai întâi lui Ahav și apoi lui Ohozia.

Murind Ahav și după dansul luând împărăția lui Israil fiul sau Ohozia, în acea vreme Sfântul Avdie slujea în rândurile ostașilor.

Și a fost el unul din cei trei căpitani care s-au trimis de Ohozia la Ilie Proorocul cu câte cinci soldați, dintre care peste doi, căzând foc din cer, i-a ars, după cuvântul proorocului.

Iar al treilea căpitan, care era Avdie, a fost miluit pentru că s-a apropiat cu smerenie de Sfântul Proroc Ilie și s-a închinat în genunchi înaintea lui și l-a rugat, zicând: „Omule al lui Dumnezeu, cruța sufletul meu și sufletele robilor tăi.”

Deci Sfântul Ilie l-a cruțat pe el și l-a sculat, ducându-se împreună cu el la împăratul. Din acea vreme a lăsat Avdie slujba împăratului și a mers în urmă Sfântului Prooroc Ilie, luând duhul proorociei, că cel ce păzise și hrănise pe proorocul Domnului și că cel ce urmase proorocului. Apoi murind, a fost îngropat împreună cu părinții săi.

Sfântul Ilie
Sfântul Ilie

Opera lui este cartea cea mai scurtă din Vechiul Testament: are doar 21 de versete.

Troparul Sfântului Prooroc Avdie

Pomenind prăznuirea prorocului tău Avdie, Doamne, printr-însul Te rugăm: izbăveşte sufletele noastre.

Condacul Sfântului Prooroc Avdie

Cu Dumnezeiască Lumină strălucindu-ţi mintea, prin vedere lămurită ai vestit cele viitoare, Prorocule Avdie, de Dumnezeu primite, proroc mare al harului făcându-te însuţi lui Dumnezeu şi rugându-te neîncetat pentru noi toţi.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfântului Mucenic Varlaam;- Sfinții Ioasaf și Varlaam din India;- Sfântul Varlaam al Pecerskai;- Sfântului Mucenic Azi, făcătorul de minuni;- Sfinților 150 de ostași;- Sfântului Mucenic Agapie;- Sfântului Mucenic Iliodor, din Maghido Pamfiliei;- Sfinților Mucenici Antim, Talaleu, Cristofor și Eufimia cu fiii lor;- Sfântului Panharie.

Mâine, 20 noiembrie, facem pomenirea Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul.

calendar ortodox

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.