Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei
Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 12 februarie, 2024. Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

Sfântul Meletie, contemporan al Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan, a rămas în conștiința Bisericii ca apărător al dreptei credințe în față ereziei ariene, care nega divinitatea celei de-a două Persoane a Sfintei Treimi.

Originar din Armenia, Sfântul Meletie învățase de mic dogmele credinței creșține, devenind renumit pentru viață să virtuoasă.

Este numit mai întâi episcop al cetățîi Sevastia din Armenia, apoi ales Arhiepiscop în scaunul Antiohiei, în vremea împăratului Constantin al ÎI-lea (337-340).

De trei ori a fost izgonit și exilat Sfântul Meletie, din scaunul său, de către ereticii arieni, în Armenia.

Sfântul Meletie a participat la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, în timpul căruia împăratul Teodosie i-a arătat o cinste aparte. La acest Sfânt Sinod, Dumnezeu a lucrat minuni prin Sfântul Meletie.

Pe când acesta explica dogma Sfintei Treimi, slujindu-se de mâna sa, arătând mai întâi unimea printr-un singur deget, iar treimea, prin trei, înaintea tuturor, a ieșit deoadată o văpaie luminoasă din mâna ierarhului. Acesta minune a rușinat pe eretici, iar pe cei dreptslăvitori i-a întărit în dreapta credință.

La acest Sinod, Sfântul Meletie l-a confirmat pe Sfântul Grigorie Teologul că patriarh al Constantinopolului. Tot el, mai înainte de aceasta, l-a hirotonit diacon pe Sfântul Vasile cel Mare și l-a botezat pe Sfântul Ioan Gură de Aur.

Meletie se îmbolnăvește în timpul Sinodului și trece la cele veșnice. Sfintele lui moaște au fost mutate după aceea la Antiohia.

Sfântul Meletie este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz, deoarece, acesta a fost nevoit să vorbească prin semne despre Sfânta Treime, mărturisind  credința de la Niceea, în biserica din Antiohia, pentru că un arhidiacon, adept al arianismului, îi astupase gură cu mâna.

El nu s-a lăsat intimidat de gestul arhidiaconului și a făcut semne și anume: a arătat trei degete pentru fiecare dintre cele trei Persoane, închipuind cele trei Persoane și apoi, împreunându-le, a arătat un deget închipuind o singură Ființă. Prin același gest fac referire astăzi la Sfânta Treime, persoanele cu deficiențe de auz, în limbajul mimico-gestual.

Troparul Sfântului Meletie al Antiohiei

Îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor.

Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate.

Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Smerită rugăciunea către Sfântul Meletie

„Îndreptător credinței și chip blandetilor, învățător infranarii te-a arătat pe ține, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru această ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

„Pe toți cei stăpâniți afară din cale de rătăcirea duhului celui rău, i-ai ridicat, Părinte, la mărinimie de suflet, la strălucire, la gând curat și la credință statornică în Dumnezeu, aratatorule de cele dumnezeiești, prea fericite Meletie.”

„Cel ce șade în șanurile Tatălui, Cuvântul cel împreună veșnic și deofiinta cu cel ce L-a născut, Însuși Te-a așezat pe ține propovăduitor al Nașterii Sale, că pe unul ce ești asemenea la fapte cu Apostolii, purtatorule de Dumnezeu Meletie.

Pentru această, cu dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel unul născut din Tatăl, cel fără de început, nezidit și veșnic, înfruntând pe cei de o credință și de un gând cu Arie, cu dumnezeiască intrarmare.”

„Înțelepciunea Cuvântului învățând-o și litera legii lepadand-o, tuturor ai propovăduit cuvântul harului; și, netezind lespezile sufletului, cu limba ta, ai săpat într-ansele dumnezeieșți învățături. Pentru această și norul negurii trecându-l, acoperindu-ti trupul, strălucești cu duhul, ierarhe Meletie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de gresale să dăruiască, celor ce prăznuiesc cu dragoste sfânta pomenirea ta.”

Tot astăzi, facem pomenirea:

– Sfântului Ierarh Alexie, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rușii- Preacuvioasei Maria;- Părintelui nostru Antonie, arhiepiscopul Constantinopolului;- Sfinților Satornic și Plutin;- Sfântului Mucenic Hristea;

Mâine, 13 februarie, facem pomenirea Cuviosului Martinian și a Sfinților Apostoli: Acvila și Priscila.

Calendar Ortodox

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.