Calendar creștin-ortodox, 28 Martie, 2024. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou 1
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 28 Martie, 2024. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou

Cuviosul Ilarion a fost starețul mănăstirii Pelechit din Helespont, în Asia. Plin fiind de Duhul Sfânt, el a strălucit ca un soare printre oameni, vindecându-i de boli și curățîndu-i de duhurile cele necurate. Acest bărbat dumnezeiesc a luat mai apoi mucenicia în timpul lui Leon Armeanul (813-820) care pornise din nou prigonirile contra apărătorilor sfintelor icoane.

Împreună cu alți patruzeci de monahi Cuviosul Ilarion a fost alungat în surghiun la Efes, și acolo a pierit în temniță.

Despre dânsul scrie Cuviosul Iosif, scriitorul de cântări, în a opta pesnă a canonului, că pentru cinstirea icoanei Mântuitorului a răbdat prigoniri de la muncitori și îl numește mucenic. Pentru că a viețuit, precum se povestește într-o cuvântare, pe vremea împărăției lui Leon Armeanul (813-820), care a călcat sfintele icoane.

Altora li se pare, cu adevărat, că a trăit pe vremea împărăției lui Leon Isaurul (717-741) și a lui Copronim, fiul lui (741-775), care cu mulți ani mai înainte de Leon Armeanul a fost, și că a pătimit pentru sfintele icoane în acea vreme când voievodul lui Copronim, la Hanodracon, a năvălit fără veste cu oaste asupra mănăstirii ce se numea Pelichit, în sfânta și marea joi a mântuitoarelor Patimi, când se săvârșea dumnezeiască Liturghie.

Și, întrând în biserica și în Altar cu îndrăzneală, a poruncit să tacă cântărea și a răsturnat la pământ Sfintele și datatoarele de viață Taine ale lui Hristos.

După aceea, prinzînd pe cei mai aleși monahi, patruzeci și doi la număr, i-a ferecat cu legături de fier, iar celorlalți, cu bătăi cumplite chinuindu-i, le-a rupt trupurile; pe alții, bărbile și fețele lor cu smoală ungându-le, i-a aprins și altora nasurile le-a tăiat. După aceea a aprins mănăstirea și biserica, iar pe cei ferecați, patruzeci și doi de părinți, i-a surghiunit în țara de la marginea Efesului și acolo, într-o baie veche încuindu-i, i-a chinuit cu silă de moarte.

Troparul Sfântului Ilarion cel Nou

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ilarion, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu că să mântuiască sufletele noastre.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfântului Cuvios Ștefan Mărturisitorul, făcătorul de minuni;- Sfântului Irodion, unul dintre cei șaptezeci de ucenici ai Domnului.

Mâine, facem pomenirea Sfântul Mucenic Marcu, episcopul Aretuselor.

Sursă: CrestinOrtodox.ro

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.