Sfântul Domnitor Neagoe Basarab
Calendar creștin ortodox. 26 septembrie 2019. Sfântul Domnitor Neagoe Basarab
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 26 septembrie 2023. Sfântul Domnitor Neagoe Basarab; Sfântul Ioan Evanghelistul

Sfântul Neagoe Basarab este pomenit pe 26 septembrie. Canonizarea să a fost hotărâtă în ședința de lucru a Sfântului Sfântului Sinod din 8-9 iulie 2008, alături de cea a Sfântului Ierarh Iachint de Vicina și a Sfântului Dionisie Exiguul.

Sfântul Neagoe Basarab a fost domn al Țării Românești între anii 1512 și 1521.

A fost înmormântat în gropnița domnească de la Curtea de Argeș, ctitoria să, iar  pe piatră de mormânt stă scris: „A răposat robul lui Dumnezeu Io Neagoe Voievod și Domn a toată Țară Românească și a părților dunărene, în luna lui Septembrie 15 zile, anul 7029 (1521), crugul soarelui 26, crugul lunii 15, temelia 18.

A domnit 9 ani și jumătate. Și rog pe cei ce Dumnezeu îi va îngădui să vie după noi, să păzească adăpostul acesta mic și lăcășul oaselor mele, că să fie nestricat“.

Conicarul Gavriil Protul, în „Viața Sfântului Nifon”, patriarhul Constantinopolului, spune despre Sfântul Neagoe Basarab: „Ce vom spune despre lucrurile și mănăstirile pe care le-au miluit?… Și în toate laturile de la Răsărit până la Apus și de la Amiază-zi până la Amiază-noapte, toate sfintele biserici le hrănea și cu multă milă pretutindeni da.

Și nu numai creștinilor fu bun, ci și păgânilor, și fu tuturor tată milostiv, asemănându-se Domnului ceresc, care strălucește soarele Sau și ploaia și peste cei buni, și peste cei răi, cum arată Sfânta Evanghelie”. Tot din această lucrare, aflăm că Neagoe l-a avut profesor și duhovnic pe Sfântul Nifon: „Iar fericitul Nifon îl întărea în învățăturile sale”.

A făcut donații mănăstirilor ortodoxe din Muntele Athos, Muntele Sinai, Ierusalim, Țară Românească. A fost ctitor al multor biserici din țară și autorul uneia dintre cele mai vechi capodopere ale literaturii românești, „Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul sau Teodosie”, lucrare cu un conținut moral-creștin.

Troparul Sfântului Neagoe Basarab

Domnitor preaînţelept între căpeteniile neamului românesc, ctitor de locaşuri sfinte, prieten al Sfinţilor Părinţi, învăţător luminat de Duhul Sfânt şi mare iubitor de pace, Sfinte Neagoe Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Sfântul Ioan Evanghelistul și Teologul, a fost unul dintre cei doisprezece Sfinți Apostoli chemați mai întâi de Iisus Hristos. El este cunoscut mai ales pentru scrierile sale canonice nou-testamentare: Evanghelia, trei Epistole și Apocalipsa.

Sfântul Ioan Evanghelistul
Sfântul Ioan Evanghelistul

Tot în această zi facem pomenirea:- Sfintei Mucenite Hira și a dreptului Ghedeon.

Sursa: CrestinOrtodox.ro

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.