Social Ultima Ora

LANSAREA PROIECTULUI ”Consolidarea capacității Asociației Greuceanu și a Primăriei Comunei Domnești de a se Implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local

Comunicat de presă

Ianuarie 2023

LANSAREA PROIECTULUI ”Consolidarea capacității Asociației Greuceanu și a Primăriei Comunei Domnești de a se Implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local”

Începând din data de 12.09.2022, Asociația Greuceanu, implementează, proiectul „Consolidarea capacității Asociației Greuceanu și a Primăriei Comunei Domnești de a se Implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local “ cod SIPOCA/SMIS2014+: 1096/151542.

Finanțarea nerambursabilă pentru proiect este asigurată prin Programul  Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1 CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltată – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local, Axa Prioritară – Administrație publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operațiunea- Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, în baza Contractului de finanțare nr. 883/12.09.2022, cu modificările și completările ulterioare.

Valoarea totală a proiectului care face obiectul Contractului de finanțare este de 411001,00 lei, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă este 402780,98 lei, din care,

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 322.224,78 lei;

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 80.556,20 lei.

 • cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este 8220,02 lei.

Data începerii / data finalizării proiectului: 12.09.2022 / 12.08.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității Asociației de a se implica în dezvoltarea locală și sprijinirea introducerii sistemelor și standardelor comune la nivelul Comunei Domnești pentru optimizarea proceselor orientate către cetățeni în concordanță cu SCAP.

Rezultatele obținute prin implementarea proiectului, sunt următoarele:

 • Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local printr-o analiză diagnostic instituțională;
 • Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local prin îmbunătățirea competențelor profesionale, flexibilizarea în identificarea posibilelor soluții și dezvoltarea unor expertize complementare pentru un număr de 60 de participanți certificați la cursuri de formare (Gândire Laterală, NLP – Programare Neuro-Lingvistică, Sistemul de Control Intern Managerial [acreditat ANC], şi Managementul Timpului);
 • Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea dezvoltării la nivel local prin:
  • optimizarea proceselor orientate către cetățeni (misiuni, viziuni valori atât pentru beneficiar cât și pentru instituția publică locală; elemente de identitate vizuală sigle şi antete personalizate atât pentru beneficiar cât și pentru instituția publică locală; instrument specific de aplicare a funcției de planificare pentru instituția publică locală);
  • mecanisme pentru susținerea şi promovarea dezvoltării la nivel local (strategii de dezvoltare pe termen mediu şi scurt atât pentru beneficiar cât și pentru instituția publică locală; ghiduri specifice privind implementarea funcțiilor de management atât pentru beneficiar cât și pentru instituția publică locală; un set de 2 proceduri documentate pentru beneficiar și un set de 5 proceduri documentate pentru instituția publică locală).

ASOCIAȚIA GREUCEANU

 • persoană juridică de drept privat
 • Comuna Izvoarele, Sat Chiriacu, str. Principală, nr. 250, corp C 1, județul Giurgiu, cod poștal 087141
 • telefon: 0730 055 730
 • email: [email protected]

 

LANSAREA PROIECTULUI ”Consolidarea capacității Asociației Greuceanu și a Primăriei Comunei Domnești de a se Implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local 3

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.