Calendar creștin-ortodox. 17 octombrie 2018. Sfântul Proroc Osea
Social Ultima Ora

Calendar creștin-ortodox, 17 octombrie, 2022. Sfântul Proroc Osea

Sfântul Proroc Osea a fost fiul lui Beyri, din tribul lui Isahar. A prorocit cu opt sute de ani înainte de Nașterea lui Hristos, pe când evreii din Samaria au fost luați în robia asiriană. El a certat cu asprime pe Israel și pe Iuda pentru idolatria lor.

A vestit pieirea Samariei și a lui Israel din cauza păcatelor. Ne-a rămas de la el o carte în 14 capitole. El a vestit sfârșitul și desființarea jertfelor Vechiului Testament. A prorocit în timpul domniei a patru regi, timp de aproape 30 de ani. Este primul proroc care prezintă legământul dintre Dumnezeu și poporul Sau că pe legătură de dragoste dintre bărbat și femeie.

Sfinții Părinții au folosit imaginea matrimonială pentru viață duhovnicească. Omul, asemănat cu o desfrânata, care prin păcate s-a depărtat de iubirea curată, este căutat de Mirele sau, Hristos.

Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie despre acest lucru: „Cel mai mare și mai puternic” a râvnit o desfrânata. Dumnezeu Și-a dorit pentru Sine o desfrânata? Da, la firea noastră mă refer. Dumnezeu dorește o desfrânata?

Omul, dacă poftește o desfrânata este osândit, iar Dumnezeu o dorește pe aceasta? Foarte mult! În timp ce omul, însă, poftește desfrânata că să se facă desfrânat, Dumnezeu o dorește că să o preschimbe în fecioara. Astfel, pofta omului înseamnă pierderea celei desfrânate, în timp ce dorirea lui Dumnezeu înseamnă mântuirea acesteia.

„Cel mare și puternic” a dorit o desfrânata? Și de ce? Că să devină Mire. Și ce face? Nu trimite la această pe nici unul dintre robi, nu-l trimite pe Înger, nici pe Arhangheli, pe Heruvimi și Serafimi, ci El Însuși Se apropie că un iubit.

Vine spre desfrânata și nu Se rușinează. Vine la colibă acesteia și o află beată. Și cum vine? Nu-Și golește ființă, ci Se face așa cum era desfrânata. Nu la gândire, ci la fire devine că această, pentru că să nu se sperie, să nu fugă, văzând că El nu este căzut că ea.

Vine spre desfrânata și Se face Om. (…) Acest Iubit nu i-a cerut socoteală despre păcate, ci i-a iertat greșelile și fărădelegile. Și ce face? O ia pe această și Se unește cu ea. Și ce-i da acesteia? Inelul. Care inel? Pe Duhul cel Sfânt” (Despre Răi și Scriptură. Despre iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Despre „Șezut-a Împărăteasa de-a dreapta Ta”, trad. Victor Manolache, Ed. Bizantină, București, 2006

Sfântul Proroc Osea a trecut la cele veșnice la adânci bătrâneți.

Tot astăzi, facem pomenirea:- Sfântului Cuviosului Mucenic Andrei cretanul;

– Aducerii cinstitelor moaște ale Sfântului și Dreptului Lazăr;- Sfinților Mucenici și frați buni, fără de arginți, Cosma și Damian, Leontie, Antim și Euprepie.

Mâine, facem pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca.

calendar ortodox

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.