10.000 de copii nu și-au primit bursele școlare de 3 luni
Politic

În ciuda atacurilor în rafală, un deputat PSD se declară mulțumit de bugetul pe educație din 2019

Deputatul Alina Teiș, membru al Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport și membru al Comisiei pentru egalitate de șanse între bărbați și femei, apreciază cifrele prezentate în bugetul pe acest an pentru Ministerul Educației Naționale.

Prin bugetul alocat învățământului, pentru anul 2019, au fost prevăzute credite bugetare în cuantum de 39.254,2 milioane lei, față de 29.310,80 milioane lei în anul 2018. Astfel, Ministerului Educației Naționale i-au fost acordate următoarele fonduri, conform proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 2019.

Buget de stat: 30.829,26 milioane lei în anul 2019 față de 21.011,31 milioane lei în anul 2018, rezultând o creștere de 46,73%. Salarii: 20.610,35 milioane lei în anul 2019 față de 15.735,20 în anul 2018, rezultând o creștere de 30,98%. În salarii sunt cuprinse creșterile salariale, indemnizațiile de hrană, voucher-ele de vacanță, precum și punerea în executare a unor hotărâri judecătorești. Bunuri și servicii: 75,15 milioane lei în anul 2019, cu o creștere de 7,62%;

Transferuri între unități ale administrației publice: bugetul alocat în anul 2019 este de 5.210,11 milioane lei, cu o creștere de 38,82%. Au fost cuprinse creșterile salariale, indemnizațiile de hrană, voucher-ele de vacanță, precum și aplicarea hotărârilor judecătorești – în conformitate cu Legea nr. 85/2016. În bugetul alocat educației sunt prevăzute 65 milioane lei pentru îmbunătățirea condițiilor din 1.489 de școli care funcționează cu grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și canalizare. Asistența socială: 890 milioane lei în anul 2019, cu o creștere de 353,02%. Majorarea se datorează introducerii Programului de susținere a Educației „Merg la școală pentru elevii din învățământul primar, gimnazial profesional și liceal de stat”, în cuantum de 700 milioane lei. Sumele sunt alocate pentru: rechizite școlare, manuale școlare, Programul Euro 200, transport elevi, transport studenți, concursuri, cluburi sportive și palatele copiilor, titularizare, tipizate.

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020: bugetul alocat în anul 2019 este de 2.289,37 milioane lei: Prin introducerea Proiectului Național România modernă, România digitală s-a majorat titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 – 2020” cu suma de 2.000 milioane lei. Această sumă este destinată schimbării sistemului de predare a lecțiilor prin achiziționarea de table inteligente și de tablete. La capitolul alte cheltuieli: bugetul alocat în anul 2019 este de 1.600 milioane lei față de 1.043,46 milioane lei în anul 2018. Din această sumă sunt acoperite următoarele cheltuieli: burse elevi, studenți, despăgubiri civile/dobânzi, indemnizații de merit, sume aferente persoanelor cu dizabilități.

Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă: bugetul alocat în anul 2019 este de 102.28 milioane lei, cu o creștere de aproximativ 8,95% (Programului ROSE îi este alocată suma de 63,3 milioane lei), la care se adaugă 37 milioane lei pentru programul Proiectul Reforma Educației Timpurii (P.R.E.T.). Din programul P.R.E.T. sumele sunt alocate pentru: construirea a 380 de grădinițe.

La acestea se adaugă cheltuielile din veniturile proprii ale instituțiilor și unităților din subordinea/coordonarea MEN, în sumă de 2.201,94 milioane lei.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 28/2013, MDRAP este autoritatea desemnată să coordoneze Programul Național de Dezvoltare Locală (I, II): în PNDL I sunt cuprinse fonduri pentru 1.141 școli,  în PNDL II sunt prevăzute sume pentru 2.113 unități de învățământ, prin POR sunt cuprinse fonduri pentru 1.576 școli; prin AFIR sunt prevăzute fonduri pentru 265 unități de învățământ.

Astfel, prin cele 4 programe sus-menționate sunt prevăzute fonduri pentru realizarea lucrărilor de extindere/reabilitare/modernizare/dotare a 5.095 de unități de învățământ preuniversitar de stat.” a declarat într-un comunicat remis newsteam.ro deputatul PSD Alina Teiș.

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.