Incredibil! Dezvăluire de senzație din Parlament. Motivul pentru care merge Dăncilă în SUA
Incredibil! Dezvăluire de senzație din Parlament. Motivul pentru care merge Dăncilă în SUA
Ultima Ora Exclusiv Justiție Politic Social

Bombă! Exclusiv: Viorica Dăncilă riscă 2 ani de puşcărie din cauza Legii pensiilor! A încălcat 1.000 de hotărâri judecătorești

Filip Dumitrof, președintele Asociației de pensionari “Dreptate și Adevăr” din municipiul Turnu Măgurele a trimis redacției NewsTeam un document prin care demonstrează că noua Lege a pensiilor, care ar urma să intre în aplicare integral începând cu anul 2021, este neconstituțională. Asta pentru că încalcă 1.000 de hotărâri judecătorești. Mai mult, membrii guvernului care au semnat acest document, inclusiv premierul Dăncilă, riscă pușcăria de la 3 luni, la 2 ani.

Exclusiv. Au mințit bătrânii. PSD nu a indexat pensiile doi ani la rând, în mod ilegal. Cazul se află la Curtea Constituțională

”Asociația de pensionari ”Dreptate și Adevăr” din municipiul Turnu Măgurele vă aduce la cunoștință următoarele constatări cu privire la neconstituționalitatea unor articole din nouă lege a pensiilor aprobată în parlament că PLX 725/2018 și care aduce atingere unui grup de pensionari dintre cei mai în vîrstă pensionato între ani 1990 și anul 2000 și care au vîrstă de peste 70 ani foarte mulți și bolnavi și care au un stagiu de cotizare de 20 ani stabilit prin hoțărîri judecătorești definitive și irevocabile și care nouă lege a pensiilor aflată în parlament pentru modificarea legi în urmă deciziei CCR dată în urmă contestări ei de un grup de parlamentari de la PNL și USR.

Prin art 85 și 86 alin.[1] nouă lege a pensiei la stabilirea punctajului mediu anual va folosi stagiul de cotizare de 25 ani care va fi aplicat și celor cu hotărâri judecătorești definitive și irevocabile  cu stabilirea stagiului de 20 ani. În această situație se află un număr de aproximativ 1.000 de pensionari dintre cei mai bătrîni”, arată Dumitrof Filip.

Menționăm că folosirea stagiului de cotizare de 25 de ani, în detrimentul celui de 20 de ani, micșorează pensia, ilegal! Adică li se fură oamenilor din bani printr-un abuz. Asta pentru că hotărârile judecătorești definitive și irevocabile trebuie aplicate obligatoriu. Mai mult, încălcare unei hotărâri judecătorești este fapt penal. Conform Codului Penal, Art. 287, ”Nerespectarea unei hotărâri judecătoreşti se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Iată ce scrie mai departe Filip Dumitrof:

”Este încălcat Art. 85 și 86 contravin art.1 aln.5 din Constituție deoarece încalcă normele de tehnică legislativă care impun existența unei congruente concordante între motivele și/ sau scopul unui act normativ, pe deoparte și efectele juridice ale acesteia pe de altă parte.  Această cerință imperativă rezultă implicit din art.6 aln1 și 2 din legea 24/2000- “trebuie instituite reguli necesare, suficiente și posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate și eficientă legislativă.”

Pentru fundamentarea noii reglementări se va porni de la dezideratele sociale prezente, în cazul nostru cei peste 1000 de pensionari în care stagiul de cotizare este stabilit prin hoțărâri judecătorești definitive și irevocabile care întrun stat de drept democratic acestea trebuiesc respectate dacă ne raportăm la constituție și art.6 CEDO.  

Guvernul și Parlamentul încalcă legea 24/2000 de elaborare a actelor normative în sensul că se încalcă art.21 al legi 24/2000 modificată de legea29/2011 articol care prevede – ”în activitatea de documentare pentru fundamentarea proiectului de act normativ se va examina practică CCR în acel domeniu, jurisprudența CEDO   Față de art 21 al legi 24/2000 guvernul ignoră cu bună știință normele dispozitive și considerentelor din deciziile emise de CCR.

Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte, și dacă raportăm acest lucru și la art.6 CEDO unde s-a arătat că punerea în aplicare și respectarea unei hoțărâri judecătorești face parte din dreptul cetățeanului la un proces echitabil.    Tot CCR în decizia 794/2016 la paragraful 36 se arată – ”în consecință așa cum a statuat CCr în jurisprudența să[ a se vedea decizia 1415/2009 și decizia CCr 1/1995] atît Parlamentul cît și Guvernul, respectiv autoritățile și instituțiile publice urmează să respecte cele stabilite de CCR.  

CUM POATE GUVERNUL ȘI PARLAMENTUL ca prin art. 85 și 86 alin.[1] din nouă lege a pensiilor să nu respecte hotărâri Judecătorești definitive și irevocabile de stabilire a stagiului de cotizare de 20 de ani și să folosească prin lege 25 ani?

E grav ce fac deoarece se încalcă destule decizii CCR precum: – În decizia CCR 794/2016 la paragraful 23 găsim:-”prin raportare la art I alin.3 privind STATUL DE DREPT, art.1 alin. {4} privind separarea siechilibrul puterilor în stat, art.124.privind înfăptuirea justiției, art.126 privind instanțele judecătorești, excludera din sfera legalități a HOȚ. JUD. a căror autoritate de lucru judecat determina prezumția că dezlegarea problemelor de drept izvorite din normele legale, și a căror forță executorie derivă tot din lege e de natură a afecta un principiu fundamental al statului de drept, respectiv separația puterilor în stat. Altfel spus, HOȚ> JUD> ,reprezintă un act de aplicare a legi pentru soluționarea unor conflicte de drepturi și interese, constituind un mijloc eficient de restabilire a ordini de drept democratice și de eficieentizare a normelor de dreppt substanțial.

Prin urmare hot. Jud. definitive și irevocabile se situiaza în sfera  actelor de autoritate publică, fiind investită cu o eficientă specifică de către ordinea  normativă constituțională. 

Pe de altă parte un efect intrisec al hoț. Jud. Jud. Îl constituie forță executorie a acesteia, care trebuie respectată și executată atît de cetățenești cît și de autoritatea publică, ori a lipsi,o hoț. Jud. Irevocabilă de caracterul sau executoriu reprezintă o încălcare a ordini juridice și a statului de drept și o obstrucționare a bunei funcționari a justitei.  În cuprinsul deciziei CCR 50/2000 găsim-”o prevedere legală care ar interzicerea executarea unei hoț. Judecătorești, ar însemna imixtiunea puteri legislative în procesul de realizare a justiției, fiind contrar PRINCIPIULUI CONSTITUȚIONAL AL SEPARĂRI PUTERILOR  ÎN STAT” . 

Dacă nu s-ar ține cont de stagiul de cotizare stabilit prin hot. Jud. de noua lege a pensiilor înseamnă că legiuitorul să nu țină seama de de Dreptul Comunitar de Practică și Jurisprudența CEDO.  

Conceptul de SECURITATE JURIDICĂ să afirmat în jurisprudența CEDO sub formă unui principiu fundamental al drepturilor omului,  cu referire specială la stabilitatea și irevocabilitatea drpturilor cuvenite definitiv prin hoț. Jud., cu titlu de lege, care nu mai pot face obiectul unor ingerunte legislative sau juridice, fără a goli de conținut un alt principiu al dreptului și anume- autoritatea de lucru judecat.  Avînd în vedere temeiul art. 146  din constituție va rugăm a ridică excepția de neconstituționalitate a art 85 și 86 alin.[1] care nu prevede că în cazul celor cu stagiul de cotizare stabilit prin hoț jud.

La 20 de ani se fă folosi acest stagiu respectînd hot. Jud,   Neconstituționalitatea art 85 și 86 alin. 1 din nouă lege a pensiilor reiese și din art 53 din Constituție care stipulează-”restringerea exercițiului unor drpturi și libertăți” și cu atît mai mult că aceste drepturi sunt stabilite prin hot. Jud. în decizia CCR 972/2012.

Îl constituie forță executorie a acesteia care trbuie respectată și executată atît de cetățeni cît și de autoritățile publice.

Ori, a lipsi o hoțărîre judecătorească definitivă de caracterul sau executoriu reprezintă o încălcare a ordini juridice a statului de drept și de obstrucționarea bunei funcționari a justiției.

MAI MULT CCR observă și reține că teza potrivit căreia o camera a parlamentului poate să cenzureze sub orice aspect o hot jud. definitivă și irevocabilă, care a dobîndit autoritatea de lucru judecat echivalează cu transformarea acestei autorități [PARLAMENTUL] în putere judecătorească, concurență cu instanțele judecătorești în cea ce privește înfăptuirea justiției.

Legitimarea unui astfel de act ar avea că efect acceptarea idei că, în România, există persoane/instituții/autorități cărora nu lie sînt opozabile hoțărîrile judecătorești pronunțate de instanțele prevăzute de constituție și de lege, deci care sînt mai presus de lege ”O astfel de interpretare este în vădită contrazicere cu dispozițiile art 1 alin[4], art 16 alin [2] art.124 respectiv 126 alin [1] din Constituție STABILITATEA UNEI HOȚ. JUD.- Un element al independenței tribunalului este acela că după pronunțarea unei decizii obligatorii,această să nu mai poată fi modificată de o autoritate nejudiciara, în detrimentul uneia din părțile procesului soluționat. {A se vedea decizia cedo Van de Hurk vs. Țările de jos-19/04 1994 pagina45.  Securitatea Juridică.- Conform doctrinei U.E. și CEDO  conceptul de “securitate juridică” să afirmat în jurisprudența CEDO sub formă unui principiu fundamental al drepturilor omului, cu referire specială la stabilitatea sii irevocabilitatea drepturilor consacrate definitiv prin hoț. Jud,, cu titlu de lege care nu mai pot face obiectul unor ingerințe legislative sau juridice. Calitatea legi trbuie să fie compatibilă cu preeminența dreptului, întrucît acesta este unul din principiile fundamentale căreia CEDO ia dat un loc central și coerent în jurisprudența sa”.  

Filip Dumitrof a trimis argumentația președintelui Klaus Iohannis pentru a atenționa asupra ilegalităților comise în legea pensiilor.

loading...

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.

Prezidentiale-2019.ro

Folosim cookie-uri pentru a va asigura o interactiune cat mai buna cu site-ul. Prin continuarea navigarii permiteti utilizarea cookie-urilor. Sunt de acord Detalii