Ministrul Criminal Oprea
Exclusiv Justiție Ultima Ora

ȘOC. Ministrul CRIMINAL, Gabriel Oprea, achitat de judecători. Agentul de poliţie Gigină Bogdan-Cosmin, în vârstă de 28 de ani amurit în coloana fostului șef la Interne

Fostul ministru Gabriel Oprea a fost achitat, luni, de Tribunalul București, în dosarul privind decesul polițistului Bogdan Gigină.

Tribunalul București a decis achitarea lui Gabriel Oprea pentru că „fapta nu există”.

Minuta instanței:

Solutia pe scurt: I. În baza art. 396 alin. (5) din Codul de procedură penală rap. la art. 16 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală achită pe inculpatul Oprea Gabriel pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 192 alin. (1) şi (2) din Codul penal. II. În baza art. 396 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală condamnă pe inculpatul Mazilu Petre la pedeapsa de 2 (doi) ani şi 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 192 alin. (1) şi (2) din Codul penal.

În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal rap. la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 3 (doi) ani, pedeapsa complementară urmând a se executa conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal.

În baza art. 65 alin. (1) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, care se va executa în cazul în care pedeapsa principală a închisorii va deveni executabilă.

În baza art. 91 din Codul penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 (trei) ani, termen stabilit în condiţiile art. 92 alin. (1) din Codul penal şi care curge de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe.

În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 94 alin. (1) din Codul penal pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c)-e) din Codul penal se comunică de către inculpat Serviciului de Probaţiune Bucureşti.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 sau în cadrul Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti, pe o perioadă de 100 de zile lucrătoare.

În baza art. 91 alin. (4) din Codul penal atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal, a căror nerespectare are drept urmare revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei sub supraveghere. III.

În baza art. 396 alin. (1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală rap. la art. 136 alin. (2) şi art. 137 alin. (2) şi (4) lit. c) din Codul penal condamnă pe inculpata General MPM Impex S.R.L. la pedeapsa amenzii penale constând în 220 de zile-amendă, suma corespunzătoare unei zile-amendă fiind de 1.500 lei, inculpata urmând a plăti statului o amendă penală în cuantum de 330.000 lei, pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, faptă prev. şi ped. de art. 192 alin. (1) şi (2) din Codul penal.

În baza art. 138 alin. (1) rap. la art. 136 alin. (3) lit. f) şi art. 145 din Codul penal aplică inculpatei pedeapsa complementară constând în publicarea hotărârii de condamnare, prin intermediul unui post naţional de televiziune, în număr de 5 apariții, cel mult una pe săptămână, apariții constând în citirea și afilarea simultan, pe o durată de minim 1 minut, a extrasului din hotărârea de condamnare privitor la inculpată, conținând descrierea faptei pentru care s-a dispus condamnarea, astfel cum a fost re?inută în considerentele hotărârii de condamnare, încadrarea juridică și pedeapsa aplicată pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă în formă agravată.

În baza art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiate, acţiunile civile exercitate de părţile civile Gigină Cornel-Relucă, Gigină Carmen şi Ciuciu (fostă Gigină) Ioana-Raluca împotriva inculpatului Oprea Gabriel şi părţilor responsabile civilmente Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor Publice.

În baza art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) din Codul de procedură penală respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă exercitată de partea civilă Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti împotriva inculpatului Oprea Gabriel.

În baza art. 397 alin. (1) rap. la art. 25 alin. (1) din Codul de procedură penală cu referire la art. 1357 şi art. 1382 din Codul civil admite în parte acţiunile civile exercitate de părţile civile Gigină Cornel-Relucă, Gigină Carmen şi Ciuciu (fostă Gigină) Ioana-Raluca împotriva inculpaţilor Mazilu Petre şi General MPM Impex S.R.L. şi, pe cale de consecinţă, dispune obligarea acestora la plata în solidar a următoarelor despăgubiri:

– suma de 37.478,71 lei reprezentând daune materiale către părţile civile Gigină Cornel-Relucă şi Gigină Carmen;

– suma de 100.000 euro, în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plății efective, reprezentând daune morale către fiecare dintre părţile civile Gigină Cornel-Relucă şi Gigină Carmen;

– suma de 4.700 lei reprezentând daune materiale către partea civilă Ciuciu (fostă Gigină) Ioana-Raluca; – suma de 250.000 euro, în echivalent în lei la cursul B.N.R. din ziua plății efective, reprezentând daune morale către partea civilă Ciuciu (fostă Gigină) Ioana-Raluca.

Respinge în rest, ca neîntemeiate, acțiunile civile exercitate de părţile civile Gigină Cornel-Relucă, Gigină Carmen şi Ciuciu (fostă Gigină) Ioana-Raluca.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală ridică măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 905/P/2015 din data de 06.12.2016 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Secţia de Combatere a Corupţiei şi aplicată prin procesul verbal din data de 7 decembrie 2016 cu privire la următoarele bunuri imobile aparţinând inculpatului Oprea Gabriel:

1) 1 din imobilul situat în loc. ….;

2) 1 din imobilul situat în loc. …;

3) 1 din imobilul situat în ..,;

4) 1 din imobilul situat în loc. .., . În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală restrânge măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 905/P/2015 din data de 6 decembrie 2016 şi ordonanţa nr. 905/P/2015 din data de 3 aprilie 2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Secţia de combatere a corupţiei cu privire la bunurile imobile şi cele mobile aparținând inculpatei General MPM Impex S.R.L., urmând ca măsura asigurătorie să fie menţinută până la concurenţa sumelor la plata cărora inculpata a fost obligată cu titlu de daune materiale ?i morale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală men?ine în integralitate sechestrul asigurător aplicat cu privire la bunurile mobile apar?inând inculpatei General M.P.M. Impex S.R.L., astfel cum acestea au fost individualizate în procesul verbal de aplicare a sechestrului din data de 4 decembrie 2017.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală restrânge măsura asigurătorie a sechestrului asigurător instituită prin ordonanţa nr. 905/P/2015 din data de 6 decembrie 2016 şi ordonanţa nr. 905/P/2015 din data de 13 noiembrie 2017 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie-Secţia de combatere a corupţiei cu privire la bunurile imobile apar?inând inculpatului Mazilu Petre, urmând ca măsura asigurătorie să fie menţinută până la concurenţa sumelor la plata cărora inculpatul a fost obligat cu titlu de daune materiale ?i morale.

În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală men?ine sechestrul asigurător aplicat cu privire la 1/2 din imobilul situat în …. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală ridică sechestrul asigurător aplicat cu privire la următoarele bunuri imobile aparţinând inculpatului Mazilu Petre:

1) 1/2 din imobilul situat în ….;

2) 1/2 din imobilul situat în …;

3) 1/2 din imobilul situat în .. ;

4) 1/2 din imobilul situat în …;

5) 1/2 din imobilul situat în …; 6

) 1/2 din imobilul situat în …;

7) 1/2 din imobilul situat în …;

8) 1/2 din imobilul situat în …

9) 1/2 din imobilul situat în …;

10) teren situat în ..;

11) teren situat în ..;

12) teren situat în …;

13) teren situat în .., .

În baza art. 274 alin. (1) ?i (2) din Codul de procedură penală obligă pe inculpa?ii Mazilu Petre şi General MPM Impex S.R.L. la plata sumei de câte 7.750 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (7.500 lei pentru faza de urmărire penală şi 8.000 lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată).

În baza art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de desfă?urarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Oprea Gabriel rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată, astăzi, 6 martie 2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia părților și a Ministerului Public – Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie, prin mijlocirea grefei instan?ei.Document: Hotarâre  241/2023  06.03.2023

Gabriel Oprea a fost trimis în judecată de DNA în mai 2018 la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, însă dosarul acestuia s-a plimbat pe la mai multe instanţe din motive de procedură, la Judecătoria Sectorului 1 şi apoi Tribunalul Bucureşti.

„În seara de 20 octombrie 2015, agentul de poliţie Gigină Bogdan-Cosmin, în vârstă de 28 de ani, a fost implicat într-un accident de circulaţie pe o stradă din municipiul Bucureşti, în urma căruia a suferit o hemoragie cranio-cerebrală, consecinţă a unui traumatism cranio-cerebral şi facial cu fractură craniană, leziuni care au cauzat decesul.

La momentul producerii accidentului, victima Gigină Bogdan-Cosmin făcea parte dintr-un dispozitiv de însoţire a ministrului Oprea Gabriel, care preceda în trafic autoturismul în care se afla ministrul. La momentul producerii accidentului, ministrul Oprea Gabriel se deplasa către locuinţa sa”, susţine DNA.

Conform DNA, accidentul rutier care a determinat decesul poliţistului Gigină s-a produs ca urmare a nerespectării de către Gabriel Oprea, Petre Mazilu şi General MPM Impex SRL a dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere pentru exercitarea unor activităţi – activitatea de însoţire a ministrului de către poliţişti rutieri în cazul lui Oprea, respectiv activitatea de realizare a unor lucrări în carosabil în cazul firmei şi administratorului acesteia.

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.