Gabriela Firea și Robert Negoiță, amenințați cu excluderea din PSD, dacă nu își țin gura
Ultima Ora Politic

SCANDAL URIAȘ. GABRIELA FIREA ȘI ROBERT NEGOIȚĂ, ÎN PERICOL DE EXCLUDERE. SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE DRAGNEA

SCANDAL URIAȘ. GABRIELA FIREA ȘI ROBERT NEGOIȚĂ, ÎN PERICOL DE EXCLUDERE. SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE DRAGNEA

Scandalul din interiorul PSD ia amploare. Gabriela Firea și Robert Negoiță sunt atacați dur. Se cere exluderea lor. Consilierul general în Primăria Capitalei, Orlando Culea și Florin Ghiulbenghian, membru al PSD Sector 1, solicită, într-o scrisoare adresată lui Liviu Dragnea și Comitetului Executiv al PSD excluderea Gabrielei Firea și a lui Robert Negoiță din PSD.

”Catre : Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat: Şoseaua Kiseleff Nr. 10, Sector 1, Bucureşti

Catre : Comisia Naționala de Etică, Integritate și Arbitraj a Partidului Social Democrat

: Şoseaua Kiseleff Nr. 10, Sector 1, Bucureşti

In atentia : D-lui Liviu DRAGNEA, Presedinte al Partidului Social Democrat

Data : 29.10.2018

Ref. : solicitare excludere din PSD pentru numitii Firea Gabriela si Negoita Robert

DOMNULE PRESEDINTE,

DRAGI COLEGI DE PARTID,

 

Subsemnatii:

 

A. CULEA ORLANDO, in calitate de membru al Organizatiei Sector 2 a PSD, domiciliat in strada ……………………., Sector 2, Bucuresti;

B. GHIULBENGHIAN FLORIN MIHAI, in calitate de membru al Organizatiei Sector 1 a PSD in cadrul O.L. 36, domiciliat in strada ………………………….., Sector 1, Bucuresti,

 

Prin prezenta solicitam cercetarea cu maxima celeritate a faptelor prezentate mai jos si, in cazul in care veti constata ca ele se confirma, sa dispuneti excluderea din partid a celor vinovati.

In perioada Februarie 2018-Martie 2018 s-a luat decizia organizarii unui Congres Extraordinar al Partidului Social Democrat. Cu aceasta ocazie subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am intocmit un material scris pe care l-am prezentat personal d-lui Tudorache Daniel, Presedintele Organizatiei Sector 1 a PSD cu privire la prevederile statutare si legale in baza carora trebuiau organizate alegerile de vicepresedinti ai PSD la nivel national in cadrul Congresului Extraordinar. Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am discutat aceste aspecte si cu alti membri de partid care mi-au dat dreptate dar care au fost redusi la tacere in urma presiunilor exercitate de numitii Firea Gabriela si Negoita Robert asupra d-lui Tudorache Daniel.

Cu ocazia nominalizarii numitilor Firea Gabriela si Negoita Robert drept candidati la postul de vicepresedinti la nivel national ai partidului, subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am atras din nou atentia numitului Tudorache Daniel, in calitatea sa de Presedinte al Organizatiei Sector 1 a PSD, cu privire atat la incalcarea prevederilor imperative ale Statutului PSD, cat mai ales a prevederilor legale in vigoare, dar la presiunile numitei Firea Gabriela am fost redus din nou la tacere si mi s-a interzis sa prezint situatia in cadrul Conferintei Organizatiei Sector 1 Bucuresti a Partidului Social Democrat in care s-au desemnat delegatii la Congresul Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018.

 

Dupa cum rezulta din comunicatul de presa al PSD Bucuresti-Ilfov din data de 7 martie 2018, validarea celor doua candidaturi (Firea Gabriela si Negoita Robert) s-a facut de catre Biroul Permanent al Organizatiei Bucuresti si nu de catre Comitetul Executiv, ca atare cele doua candidaturi nu au fost valide, Gabriela Firea a indus in eroare conducerea PSD si pe cei aproape 5000 de delegati la Congresul Extraordinar, iar rezultatul votului din Congres trebuie anulat in ceea ce priveste cele doua persoane alese ca vicepresedinti nationali ai PSD, Firea Gabriela si Negoita Robert.

 

Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am participat in cadrul Congresului Extraordinar al PSD din 10 Martie 2018 atat in calitate de delegat al Organizatiei Sector 1 Bucuresti a Partidului Social Democrat, cat si ca observator al alegerilor din partea candidatului Stefanescu Codrin, ocazie cu care am remarcat excelenta organizare si modul extrem de corect, transparent si profesionist in care d-nii Claudiu Manda si Marian Neacsu si-au indeplinit sarcinile de partid.

 

Subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai va informez ca, in perioada urmatoare Congresului Extraordinar al PSD din data de 10 Martie 2018, d-ul Tudorache Daniel si d-na Antipa Adriana mi-au transmis nemultumirea numitei Firea Gabriela cu privire la prezenta mea in partid si, la cererea acesteia, au desfasurat actiuni constante de sabotare a tuturor inititivelor ce fusesera prezentate de mine in cadrul organizatiilor de partid si care fusesera votate in unanimitate spre a fi implementate sub conducerea mea, atat de Conferinta organizatiei, cat si de Biroul Permanent al acesteia.

 

In cursul lunilor Septembrie-Octombrie 2018 subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am avut mai multe intalniri cu d-ul Darius Valcov, caruia i-am prezentat intentiile numitei Firea Gabriela de a ataca public conducerea partidului, precum si motivele reale ce au stat in spatele atacurilor. I-am prezentat de asemenea d-lui Darius Valcov situatia creata prin alegerea nestatutara si ilegala a numitilor Firea Gabriela si Negoita Robert in functiile de vicepresedinti ai PSD.

 

In urma discutiilor cu d-ul Darius Valcov subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am decis sa depun, in data de 07.09.2018, o actiune in constatare la Tribunalul Municipiului Bucuresti prin care am solicitat sa fie constatata ilegalitatea alegerii celor doi, Firea Gabriela si Negoita Robert, in functiile de vicepresedinti ai PSD. In baza solicitarii mele, la Tribunalul Municipiului Bucuresti s-a constituit dosarul nr.30167/3/2018, care a avut un prim termen de judecata in data de 11.10.2018, termen la care numita Firea Gabriela a depus o cerere de interventie prin care, la punctul 4, solicita sesizarea Ministerului Public cu privire la aspectele semnalate in cerere, ceea ce va duce, in mod evident, la aplicarea prevederilor Art. 26, alin. 1 din Legea Partidelor Politice.

Articolul. 26.

(1) În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform art. 25 alin. (2) sau dacă instanța a respins cererea de încuviințare a modificării statutului, iar partidul politic în cauză acționează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului București încetarea activității partidului politic și radierea acestuia din Registrul partidelor politice.

De asemenea, tot in urma discutiilor cu d-ul Darius Valcov, subsemnatul Ghiulbenghian Florin Mihai am decis sa depun mai multe plangeri penale, in numele Fundatiei Europene pentru Buna Guvernare si Prevenirea Coruptiei – EurHonest, unde sunt Presedinte, cu privire la gravele infractiuni ce ne-au fost semnalate a fi fost comise de numita Firea Gabriela in calitate de Primar General al Municipiului Bucuresti, infractiuni ce aduc un urias deficit de imagine Romaniei si partidului nostru.

 

 

Domnule Presedinte si stimati colegi, analizand faptele descrise mai sus si luand in considerare prevederile Legii partidelor politice nr. 14 din 2003 republicata, in special:

 

Art. 10.

Statutul partidului politic cuprinde în mod obligatoriu:

……………………………

h) procedura de alegere a organelor executive şi competenţele acestora;

i) competenţa adunării generale a membrilor sau a delegaţilor acestora;

Art. 51.

(1) Registrul partidelor politice este instrumentul legal de evidenţă a partidelor politice din România.

(2) Instituţia cu drept de a opera în Registrul partidelor politice este numai Tribunalul Bucureşti.

Art. 24.

(1) Partidele politice au obligaţia să depună la Tribunalul Bucureşti: a) documentele atestând desfăşurarea adunărilor generale, în termen de 30 de zile de la data acestora;

(2) Depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) la Tribunalul Bucureşti se consemnează în Registrul partidelor politice.

Precum si prevederile Statutului Partidului Social Democrat, in vigoare la data Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018, conform carora, interpretand corect art. 130 din Statutul Partidului Social Democrat, corelat cu art. 120, vicepresedintii partidului sunt in numar de 14 si sunt alesi prin vot secret in Congresul PSD iar conform procesului verbal al Congresului Extraordinar din data de 10 Martie 2018 au fost alesi 16 vice-presedinti.

 

Articolul 130.Congresul PSD alege vicepreședinții partidului în conformitate cu art.120, alin. 6).

 

Articolul 120.Congresul PSD are următoarele atribuții:

……………………………………………..

(6) (a) alege sau revocă, prin vot secret, președintele executiv, 14 vicepreședinți ai partidului, din care cel puțin 4 sunt femei; un vicepreședinte al partidului nu poate fi simultan și președinte de organizație județeană, cu excepția vicepreședinților femei;

(b) în cazul în care, un membru de partid se găsește în situația de la lit. (a) trebuie să opteze în termen de 15 zile pentru una din cele două funcții deținute;

 

Conform Articolului 108 pct. 2 din Statutul Partidului Social Democrat in vigoare la data Congresului Extraordinar din 10 Martie 2018, candidatii la Congresul Extraordinar al Partidului sunt validati de Comitetului Executiv al Organizatiei PSD a Municipiului Bucuresti. Conform Articolului 107 din Statutul PSD, acesta este compus din 55 de membri.

 

Articolul 107

(1) Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București se constituie din 55 de membri, astfel: președinte, membrii Biroului Permanent al organizației PSD a municipiului București, liderii structurilor interne de la nivelul organizației PSD a municipiului București (TSD, OFSD, OPSD, LAL) și 42 de membri (câte 7 membri desemnați de organizațiile de sector).

Articolul 108

Comitetul Executiv al organizației PSD a municipiului București are următoarele atribuții:

(1) adoptă hotărâri cu privire la activitatea organizației;

(2) aprobă bugetul propriu de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia;

(3) validează candidații organizației municipale pentru funcții în cadrul organelor de conducere ierarhic superioare ale PSD;

In conformitate cu prevederile Statutului PSD astfel cum a fost modificat prin votul din Congresul PSD din data de 10 Martie 2018:

ARTICOLUL 27

………..

4. Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile statutare.

ARTICOLUL 30

Membrii Partidului Social Democrat au următoarele obligații:

să cunoască şi să respecte Statutul Partidului Social Democrat şi Programul Politic al partidului;

să nu exprime în public, în numele partidului, păreri care contravin politicii şi strategiei partidului sau hotărârilor sale;

să militeze pentru păstrarea şi întărirea unităţii partidului;

să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune imaginii şi prestigiului partidului;

ARTICOLUL 31

Membrilor Partidului Social Democrat care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

1. avertisment, sancţiune pentru membrul de partid adoptată de către Biroul organizaţiei locale din care face parte sau sancţiune pentru membrul de partid care ocupă o funcţie în cadrul organelor de conducere ale partidului de la toate nivelurile, adoptată de organul de conducere respectiv;

2. suspendare pe timp limitat din funcţia pe care o deţine în cadrul unui organ de conducere a partidului, sancţiune propusă de organul de conducere din care face parte şi aprobată prin hotărâre a conducerii ierarhic superioară;

3. retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, pentru funcţiile de:

1. primar, viceprimar precum și pentru funcțiile numite în cadrul administrației locale pentru care a beneficiat de sprijinul politic al partidului, sancțiune propusă de biroul organizației locale din care face parte și aprobată prin hotărârea Biroului Permanent Județean/de sector sau propusă de Biroul Permanent Județean/de sector și aprobată de Comitetul Executiv Județean/de sector.

2. parlamentar, europarlamentar, preşedinte/vicepreședinte al Consiliului Judeţean Administrativ și pentru funcţiile numite în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale, sanțiune propusă de Biroul Permanent Județean/de sector și aprobată prin hotarare a Biroului Permanent Național.

excludere, sancţiune aplicată membrului de partid prin hotărâre a Biroului organizaţiei locale din care acesta face parte. Membrul de partid care deţine o funcţie în cadrul organelor de conducere ale partidului de la nivelul organizaţiei PSD de pe raza teritorială a secţiei de votare, precum şi de la nivelul organizaţiei locale poate fi exclus, la propunerea organului de conducere din care face parte, de către organul de conducere ierarhic superior;

suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni din calitatea de membru al partidului, sancțiune aplicată de către Biroul organizației locale (centru de vot, comună, oraș, municipiu) unde este înregistrat.

ARTICOLUL 32

Sancţiunile prevăzute de art.31 se hotărăsc cu votul majorităţii membrilor prezenți la sedința organelor competente în care se discută această propunere.

1. Sancțiunile prevăzute la art. 31 se comunică membrului de partid sancționat și a organului ierarhic superior în termen de 15 zile de la adoptarea hotărârii.

ARTICOLUL 33

1. Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor locale de la nivelul judeţului poate fi contestată în termen de 15 zile la Comisia Judeţeană/de sector de Etică, Integritate și Arbitraj, respectiv la Comisia Municipală de Etică, Integritate și Arbitraj a PSD Bucureşti, pentru toate hotărârile de sancţionare adoptate de organele de conducere ale organizaţiilor județene/de sector PSD și de la toate nivelurile municipiului Bucureşti.

2. Hotărârea de sancţionare adoptată de către organele competente la nivelul organizaţiilor judeţene ale PSD şi a Municipiului Bucureşti, poate fi contestată în termen de 15 zile de la comunicare Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj.

3. Comisiile analizează contestaţiile şi confirmă sau infirmă sancţiunea aplicată către organul de conducere care a adoptat hotărârea de sancţionare. Împotriva hotărârilor Comisiilor se poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare, acțiune adresată organului statutar ierarhic superior, în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

4. Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi sesizate de organele de conducere sau de membrii de partid de la nivelurile de competenţă respective sau se pot sesiza din oficiu, în legătură cu abaterile grave săvârşite de membri sau structuri ale conducerii de partid, propunând în consecinţă măsuri sau sancţiuni supuse adoptării de către organele competente.

5. Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, hotărârea de sancţionare produce efecte depline. Dacă o contestaţie a fost admisă, organele de conducere ale organizaţiei locale, judeţene sau organele de conducere la nivel naţional au obligaţia repunerii în toate drepturile a membrului PSD sancţionat în mod nestatutar. Repunerea în toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei.

ARTICOLUL 80

1. La nivelul organizaţiilor judeţene/de sector ale PSD se constiutie Comitetul Executiv al organizaţiei.

…………

4. Comitetul Executiv Judeţean sau de sector a PSD are următoarele atribuţii:

1. …………..

2. revocă membrii Biroului Permanent Judeţean/de sector cu excepția președintelui de organizație și numește interimari;

ARTICOLUL 140

Comitetul Executiv Național se constituie din:

  • membrii Biroului Permanent Național cu drept de vot;
  • liderii grupurilor parlamentare;
  • liderul PSD din Parlamentul European;
  • președinții organizațiilor județene/de sector ale PSD;
  • preşedintele organizaţiei municipale PSD Bucureşti;
  • președinte PSD Diaspora;
  • președinte PSD Republica Moldova;
  • președinți ai TSD, OFSD, OPSD, LAL, PES activists.

ARTICOLUL 142

Comitetul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:

1. ………………………………

7. hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a Biroului/Comitetului Executiv al organizaţiei locale, după caz, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului; desemnează conduceri interimare și stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în organizaţia respectivă;

8. soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Comitetele Executive ale organizaţiilor judeţene sau a organizaţiei Municipiului Bucureşti;

9. hotărăşte, în situaţii excepţionale, cu 2/3 din voturile membrilor săi, sancționarea cu excludere din partid a oricărui membru, pentru încălcări grave ale Statutului sau pentru prejudicii majore aduse PSD și validează cu 2/3 din voturile membrilor prezenți hotărârile forurilor/organelor ierahic inferioare care au decis exculderea din partid a unui membru din Comitetul Executiv Județean/de sector;

10. la propunerea Preşedintelui partidului, poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene, de sector şi a Municipiului Bucureşti;

 

ARTICOLUL 147

Comisia Naţională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) are următoarele atribuții:

1. veghează la aplicarea prevederilor Statutului PSD și a Codului de Etică și Conduită al membrilor PSD şi sesizează forurile şi organele de conducere ale partidului cu privire la hotărârile nestatutare ale acestora;

2. cercetează și constată, la sesizare sau din oficiu, existența conflictelor de interese și a incompatibilităților, precum și a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului PSD și a normelor Codului de Etică și Conduită, de către toți membrii PSD;

ARTICOLUL 148

Hotărârile Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj pot fi contestate la Comitetul Executiv Naţional, în vederea analizării și soluționării cauzei.

ARTICOLUL 149

Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate spre analiză și soluționare Biroului Permanent Național.

 

Consider ca singura sanctiune ce poate fi aplicata numitilor Firea Gabriela si Negoita Robert este excluderea din partid.

 

Atasez la prezenta petitie copie dupa documentele la care am facut referire (sesizarea din 07.09.2018, actiunea la TMB, plangerea penala si extrasul din cererea de interventie a Gabrielei Firea).

 

Pentru orice alte detalii privind faptele descrise mai sus si precizarea detaliilor suplimentare necesare va stam oricand la dispozitie la numarul de telefon  ………………… (Culea Orlando) si …………………………. (Ghiulbenghian Florin).

 

Doresc ca toata corespondenta referitoare la cele de mai sus să ne fie furnizata, în format electronic, la următoarea adresa de e-mail: ………………………………………………………………….. sau prin poștă la adresa: …………………………………………………………, Bucuresti.

 

Domnule Presedinte si Stimati Colegi, fata de cele prezentate mai sus, va rugam sa dispuneti.

Cu respect,

Orlando Culea, membru PSD in cadrul Organizatiei PSD Sector 2”, se arată în scrisoare.

 

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.