Prioritate pentru relațiile externe ale UE - Protejarea și promovarea drepturilor femeilor și fetelor
Hands on a globe --- Image by © Royalty-Free/Corbis
Ultima Ora Politic

Prioritate pentru relațiile externe ale UE – Protejarea și promovarea drepturilor femeilor și fetelor

”Protejarea și promovarea drepturilor femeilor și fetelor, precum și egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă o prioritate politică pentru relațiile externe ale U.E., iar U.E. este ferm hotărâtă să joace un rol de lider în acest sens.

Acestea reprezintă condiții prealabile esențiale pentru dezvoltarea durabilă, echitabilă și favorabilă incluziunii, constituind valori și obiective importante în sine. Acestea reprezintă, de asemenea, o condiție prealabilă pentru pacea și securitatea la nivel mondial și vor contribui la combaterea radicalizării și a extremismului care denigrează femeile și constituie o încălcare a drepturilor și a demnității acestora. U.E. este în continuare pe deplin angajată în promovarea, protejarea și respectarea tuturor drepturilor omului și în punerea în aplicare deplină și eficace a obligațiilor și angajamentelor în materie de drepturi ale femeilor în toate forurile internaționale, în special Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor în cadrul Platformei de acțiune O.N.U. de la Beijing și Programul de acțiune al Conferinței internaționale privind populația și dezvoltarea.

Drepturile femeilor și ale fetelor, egalitatea de gen și emanciparea femeilor și a fetelor sunt în centrul Agendei O.N.U. privind dezvoltarea durabilă din 2030, atât ca obiectiv de sine stătător, cât și ca aspect transversal, integrat în toate obiectivele și indicatorii privind obiectivele de dezvoltare durabilă. Acestea ar trebui să reprezinte, de asemenea, considerente esențiale în utilizarea mijloacelor financiare și nefinanciare de punere în aplicare a Agendei 2030, precum și în cadrul mecanismelor de reexaminare, monitorizare și responsabilizare prevăzute de agendă. Având în vedere că Agenda 2030 se aplică în mod universal în toate țările, inclusiv în statele membre ale U.E., este esențial să se asigure o coerență între politicile interne și externe ale U.E. la toate nivelurile. Egalitatea de șanse între femei și bărbați și adoptarea acquis-ului U.E. privind egalitatea de gen trebuie să continue, de asemenea, să fie evaluate în cadrul procesului de aderare. De-a lungul timpului, în mentalitatea multor popoare, s-a format percepția că femeile sunt mai prejos decât bărbații, că nu pot realiza atât de multe lucruri, că nu pot fi atât de puternice, că nu au cum să ocupe funcții înalte în stat, să câștige bine sau să aibă succes. Cu o astfel de gândire ne-am luptat o perioadă lungă de timp, în care, multe femei și-au pierdut încrederea în forțele proprii și nici măcar nu s-au mai încumetat să încerce, deși poate că aveau șanse să reușească.

Cu privire la participarea femeilor la viața politică, țin să menționez faptul că Partidul Social Democrat a oferit întotdeauna şanse egale între femei şi bărbaţi. În prezent, în structurile de conducere există o paritate de gen.

Partidul Social Democrat a promovat intens numirea şi alegerea în funcţii publice a femeilor, astfel că numărul acestora a crescut mult în comparație cu anul 2012. Prezenţa femeilor în funcţiile politice nu demonstrează altceva decât faptul că PSD a respectat egalitatea de şanse. Și că o va repecta în continuare!” a declarat într-un comunicat remis newsteam.ro deputatul PSD Alina Teiș.

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.