Aceasta este eticheta pentru produsele ecologice
Aceasta este eticheta pentru produsele ecologice
Social Ultima Ora

Doar 74 de produse nealimentare din România au, cu adevărat, etichetă ecologică și pot purta semnul florii europene

Conform datelor Comisiei Naţionale pentru Acordarea Etichetei Ecologice, doar 74 de produse nealimentare din România au etichetă ecologică europeană.

Pentru celelalte produse, fie nu s-a solicitat acordarea însemnului UE, fie nu s-au respectat criteriile stabilite la nivel European, susține Laurențiu Alexandru Păștinaru, Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM), singura instituție la nivelul căreia funcționează Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică, în cadrul Direcţiei Controlul Poluării și Reglementări – Serviciul EMAS Managementul Riscului.

„Rafturile magazinelor sunt pline de produse nealimentare cu tot felul de însemne BIO sau ECO, dar prea puțini cumpărători știu cum arată cu adevărat eticheta verde europeană. Acest însemn al produselor prietenoase cu mediul poate fi solicitat doar la ANPM, iar produsele trebuie să respecte un set de criterii, pentru a obține eticheta ecologică a UE.

Aceste criterii de mediu iau în considerare întregul ciclu de viață al produsului și vizează mai multe grupe de produse, printre care se află soluții de curăţare, aparate, produse din hârtie, textile, obiecte pentru casă şi grădină, lubrifianţi şi două tipuri de servicii: cazare turistică şi camping. Pe piaţa din România există ȋn prezent 74 de produse din categoriile amintite, care au obţinut eticheta ecologică, pentru o perioadă de cinci ani”, a declarat Președintele ANPM, Laurențiu Alexandru Păștinaru.

Președinte ANPM - Laurențiu Alexandru Păștinaru
Președinte ANPM – Laurențiu Alexandru Păștinaru

Potrivit experților din cadrul Secretariatului Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică, eticheta ecologică europeană este un sistem voluntar, conceput să încurajeze operatorii economici să comercializeze bunuri și servicii care sunt prietenoase cu mediul înconjurător, precum și să promoveze economia circulară, prin generarea unei cantități mai mici de deșeuri și CO2.

Mai mult decât atâț, acordarea etichetei verzi europene şi promovarea produselor cu eticheta ecologică aduc o contribuţie reală la cele mai mari provocări de mediu identificate ȋn Pactul Verde European, cum sunt: atingerea neutralităţii climatice până ȋn 2050, trecerea la o economie circulară şi atingerea ţintei de poluare zero pentru un mediu fără toxicitate.

„Produsele şi serviciile pentru care se solicită eticheta ecologică pot purta logo-ul cunoscut al florii europene, Ecolabel, numai după ce Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice decide că acestea respectă regulile europene specifice fiecărui produs.

Pentru că multe din produsele pentru care se solicită acest însemn sunt departe de performanțele de mediu impuse de legislația românească pentru punerea în aplicare a Regulamentelor Europene privind eticheta UE ecologică, de multe ori suntem nevoiți să respingem unele dosare.

Nu putem acorda etichetă ecologică pentru un produs coroziv, spre exemplu, care prezintă riscuri pentru sănătate, e firesc!”, subliniază Președintele ANPM.

În prezent, la Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică al ANPM se află depuse spre analiză dosarele mai multor operatori economici care comercializează diferite tipuri de detergenți, vopsele și alte materiale pentru amenajări interioare, precum și hârtie tipărită.

Toate detaliile despre cadrul legal, grupele de produse, criteriile de acordare, comisia pentru eticheta UE ecologică sau Catalogul European, pot fi consultate pe site-ul ANPM, pe următorul link: http://www.anpm.ro/eticheta-ecologica.

Despre eticheta UE ecologică

Eticheta ecologică europeană este un sistem voluntar, înfiinţat în 1992 pentru a încuraja întreprinderile să producă sau să cumpere produse şi servicii care sunt prietenoase cu mediul înconjurător. Produsele si serviciile care au primit eticheta ecologică poartă logo-ul cunoscut al florii europene care să permită consumatorilor – inclusiv achizitoriilor publici şi privaţi – identificarea uşoară a produselor ecologice. Astăzi, eticheta UE ecologică acoperă o gamă largă de produse şi servicii, care se extinde continuu. Grupele de produse care se etichetează ecologic includ produse de curăţare, aparate, produse din hârtie, textile, produse pentru casă şi gradina, lubrifianţi şi două tipuri de servicii (cazare turistică şi camping).

Chiar dacă logo-ul este simplu, criteriile de mediu pentru obţinerea lui sunt dure şi numai cele mai bune produse, care sunt mai prietenoase cu mediul, au dreptul să poarte eticheta ecologică a UE.

Eticheta UE ecologică este o etichetă în care consumatorii pot avea deplină încredere. Criteriile sunt stabilite la nivel european, în urma unei largi consultări cu experţii, iar eticheta în sine este acordată doar după verificarea faptului că produsul respectă toate aceste criterii de performanţă de mediu.

Legislaţia europeană care reglementează acordarea etichetei UE ecologice este REGULAMENTUL (CE) NR. 66./2010 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică,Legislaţia românească pentru punerea în aplicare a noului regulament este HG nr. 661/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 66/2010/CE din 25 noiembrie 2011 privind eticheta UE ecologică.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice au fost stabilite, pentru fiecare categorie de produse, prin câte o Decizie a Comisiei Comunităţii Europene. Până la 01.01.2007 aceste Decizii erau transpuse în legislaţia românească prin Hotărâri ale Guvernului. De la aderarea României la Uniunea Europeană, Deciziile sunt valabile şi în ţara noastră, prin simplă traducere.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice pentru 26 de tipuri de produse le puteti gasi la sectiunea „Produse care pot obţine eticheta UE ecologică„.

În statele membre ale UE, ficare ţară îşi stabileşte măsurile pentru asigurarea aplicării Regulamentului privind eticheta UE ecologică.

În România, pentru implementarea schemei de etichetare UE ecologică, a fost înfiinţată Comisia pentru eticheta UE ecologică, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2129/2011 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru eticheta UE ecologică.

Pentru obţinerea etichetei UE ecologice agenţii economici (fabricanţi, importatori, prestatori de servicii, comercianţi) trebuie, în primul rând, să solicite această etichetă UE ecologică de la Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Solicitarea împreună cu o serie de buletine de analiză sau de încercare eliberate de institutele de specialitate care realizează evaluarea performanţelor produsului (sau declaraţii de conformitate cu cerinţele legislaţiei specifice – după caz) alcătuiesc un dosar care se depune la Ministerul Mediului şi Pădurilor.

Dosarul este analizat de Comisia pentru eticheta UE ecologică,care se întruneşte de regulă trimestrial. Comisia decide dacă produsului i se acordă eticheta ecologică.

În cadrul ANPM funcţionează Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică.

 

 

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.