ALERTĂ! Patriarhul Bartolomeu îi cere BOR să fie de partea sa în SCHISMA cu Biserica rusă
Social Ultima Ora

ALERTĂ! Patriarhul Bartolomeu îi cere BOR să fie de partea sa în SCHISMA cu Biserica rusă

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu s-a adresat ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române reuniți sâmbătă la Reședința Patriarhală din București exprimându-și speranța că „Biserica Ortodoxă Română se va implica în păstrarea unității bisericești și a dreptății”.

Ședința a fost deschisă de Patriarhul României care le-a urat „Bun venit!” Sanctității Sale, Mitropolitului de Patra și delegațiilor însoțitoare.

În continuare, Sanctitatea Sa Bartolomeu adus în discuție tradiția sinodală a Bisericii și aspecte referitoare la istoria Bisericii Ortodoxe Române. Alte aspecte abordate au fost: Sfântul și Marele Sinod și contribuția Patriarhului României la acesta, situația bisericească din Ucraina, dar și momentul istoric ce va avea loc duminică: sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului.

În cuvântul adresat ierarhilor români, Patriarhul Ecumenic a subliniat importanța locului în care a avut loc întrunirea: Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale.

„Ne aflăm astăzi aici, în această Sfântă Sală Sinodală, în locul unde se cinstește tradiția Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți, precum și sinodalitatea organizării ierarhice a Bisericii, conform cu tradiția și porunca apostolică”.

Patriarhul Ecumenic de Constantinopol a amintit că tot acolo „se iau, prin lucrarea Duhului Sfânt, hotărâri care privesc problemele din viața bisericească a Bisericii Autocefale a României, a relațiilor ei cu celelalte Biserici surori și a întregii lumi creștine”.

„Ne folosim de acest prilej pentru a cinsti pe toți cei care au onorat în trecut și pe cei care onorează astăzi aceste pupitre din Sfânta Sală Sinodală a Bisericii Ortodoxe Române, cu înalt sentiment de responsabilitate înaintea Arhipăstorului și Judecătorului nostru Iisus Hristos și al Bisericii Sale, cele ce ne-au fost lăsate nouă de Sfinții Apostoli, de Sfinții Părinți și de Sfintele Sinoade, cu înțelepciune bisericească autentică, cu continuitate canonică și cu dragoste nemărginită față de om”.

Despre Sfântul și Marele Sinod, Patriarhul Ecumenic a spus că „a fost cu adevărat un moment istoric, în care Ortodoxia a dat examen de credință privind adevărul Evanghelic al Bisericii ca Trup al lui Hristos și al tradiției sinodale”.

Sanctitatea Sa a reiterat contribuția Patriarhului Daniel la acel eveniment istoric pentru întreaga Biserică:

„Implicarea personală a Preafericirii Voastre la reușita istorică a Sfântului și Marelui Sinod, precum și cunoștințele teologice și dogmatice ale Preafericirii Voastre, precum şi modul de participare cinstit, inteligent, genial și priceput la fiecare pas, în colaborare cu ceilalți Întâistătători, au făcut ca totul să aibă un final minunat și de neprețuit”.

Referitor la situația bisericească din Ucraina, Sanctitatea Sa și-a exprimat speranța că „Biserica Ortodoxă Română se va implica în păstrarea unității bisericești și a dreptății”.

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a spus că pentru soluționarea problemei este nevoie de „încă o chenoză jertfelnică a inimii de mamă a Bisericii Constantinopolului spre binele multor milioane de credincioși”.

„Avem speranță în ajutorul lui Dumnezeu că se va termina în curând procesul de unire a taberelor împărțite, pentru a purcede la întrunirea și emiterea Tomosului Sinodal Patriarhal a Bisericii Ucrainei, devenind astfel cea mai nouă Biserică Autocefală soră”.

La final, Patriarhul Ecumenic a făcut referire la evenimentul istoric al sfințirii Catedralei Naționale:

„Vom fi împreună Întâistătători și slujitori la acest jertfelnic recent întemeiat și ne vom împărtăși din același Sfânt Potir al mântuirii și al vieții veșnice, unde se încununează profunda noastră unitate în Hristos, spre bucuria cerului si a pământului”.

„Hristos este în mijlocul nostru în toate zilele vieții noastre, în vecii vecilor. Amin!”, a spus la final Sanctitatea Sa.

 

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.