Alianța Dreapta Unită
Alianța Dreapta Unită
Exclusiv Politic Ultima Ora

Se anunță proteste în stradă. Alianța Dreapta Unitărespinsă de Biroul Electoral Central pentru alegerile din 9 iunie. Reprezentantul PSD în BEC

Alianța ”Dreapta Unită”, compusă din USR, PMP,  Forța Dreptei a fost respinsă duminică de Biroul Electoral Central.

Reprezentatul PSD la Biroul Electoral Central a cerut ca Alianța Dreapta Unită să nu poată exista pe buletinul de vot la alegerile din 9 iunie.

”Ziua neagră a democrației românești

Astăzi la propunerea PSD a fost respinsă înregistrarea Alianței “Dreapta Unită” la Biroul Electoral Central. Acest atac sălbatic este inacceptabil. Vom face recurs împotriva acestei decizii și vom lupta și mai determinați împotriva partidului stat.

PSD dorește să elimine opoziția din alegeri!Nu ne putem întoarce în anii ‘90, românii nu mai pot fi manipulați și speriați de aceste lovituri isterice și disperate ale partidului stat.

Indiferent de presiuni și îngrădiri eu voi lupta alături de Președintele Cătălin Drulă și Președintele Ludovic Orban pentru a duce mai departe acest proiect în care tot mai mulți români își pun speranța.Dreapta Unită va învinge!

La ora 16.00 ne vedem în Piața Universității, acolo unde români curajoși au murit pentru libertate”, a anunțat Eugen Tomac, liderul PMP.

Atac la PSD și PNL
Atac la PSD și PNL

 

”În sfidarea legii și a democrației, majoritatea politică din BEC blochează alianța Dreapta Unită. USR, PMP și Forța Dreptei contestă decizia la ÎCCJ

USR, PMP și Forța Dreptei consideră abuzivă, anticonstituțională și antidemocratică decizia de astăzi a Biroului Electoral Central de a respinge înregistrarea alianței electorale Dreapta Unită.

Este un demers bazat eminamente pe umorile politice ale PSD, menit să împiedice cele trei partide să participe la alegerile din 9 iunie ca o alianță puternică de dreapta, o alternativă reală la actuala putere.

Majoritatea politică din Biroul Electoral Central a ignorat cu desăvârșire toate argumentele legale invocate, orbită de obsesia de a bloca ilegitim, prin orice mijloace, partidele politice de Opoziție în procesul electoral.

Acest lucru dovedește justețea cauzei pe care o apără partidele din alianța Dreapta Unită și faptul că formațiunile care controlează majoritatea în BEC se tem de perspectiva susținerii pe care ar putea-o obține USR, PMP și Forța Dreptei, prin vot, în alegeri.

Decizia BEC va fi contestată de USR, PMP și Forța Dreptei la Înalta Curte de Casație și Justiție, având ca suport jurisprudența consolidată a ÎCCJ în materie electorală și, în mod special, precedente referitoare la înregistrarea alianțelor electorale pentru alegerile europarlamentare.

Evidențiem cu precădere cazul alegerilor europarlamentare din anul 2019, când ÎCCJ a dispus înregistrarea alianței USR-PLUS, în pofida faptului că semnatarii celor două partide nu erau încă înregistrați ca președinți de partid în Registrul Partidelor Politice.

Decizia ÎCCJ a avut în vedere prevederile legale potrivit cărora alianțele electorale nu reclamă perfectarea lor de către președinții partidelor, ci de către „organul competent/conducerile executive” care pot împuternici anumite persoane pentru a încheia protocolului de constituire a alianțelor.

Înalta Curte de Casație și Justiție a subliniat în 2019, în contextul validării alianței electorale, imperativul respectării dreptului de asociere şi dreptului de a participa la alegeri, drepturi consfințite de art. 38 şi art. 40 din Constituția României, de art. 11 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale şi de art. 3 din Protocolul adițional la aceasta.

Cu aceeași ocazie, ÎCCJ a atribuit valoare de autoritate de lucru judecat provizorie deciziei Tribunalului București referitoare la înregistrarea noilor conduceri de partid în Registrul Partidelor Politice și pe această bază a dispus înregistrarea alianței electorale.

Astfel, această decizie se translatează în mod identic situației Partidului Mișcarea Populară, în cazul căruia Tribunalul București a dispus, în data de 2 februarie 2024, înregistrarea în Registrul Partidelor Politice a Congresului partidului din 25 martie 2023, potrivit căruia Eugen Tomac este președintele de drept al partidului”, arată Dreapta Unită.

DECIZIA BEC

”Decizie de respingere a protocolului de constituire a alianţei electorale „Alianţa DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI”

Ca urmare a analizării protocolului de constituire a Alianţei electorale dintre Partidul Uniunea Salvaţi România (USR), Partidul Mişcarea Populară (PMP) şi Partidul Forţa Dreptei cu denumirea „Alianţa DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI”, formulată de Partidul Uniunea Salvaţi România (USR), reprezentat prin domnul Cătălin Drulă, de Partidul Mişcarea Populară (PMP), reprezentat prin domnii Eugen Tomac şi Ionuţ Simionca, respectiv de Partidul Forţa Dreptei, reprezentat prin domnul Ludovic Orban, înregistrată la Biroul Electoral Central cu nr. 6C / BEC2024 din 16.03.2014.

Ţinând cont de documentele depuse de către USR în susţinerea protocolului de alianţă, respectiv de PSD în sensul respingerii protocolului de alianţă, precum şi de opiniile exprimate în cadrul dezbaterilor de membrii Biroului Electoral Central în şedinţa din data de 17.03.2024,

Biroul Electoral Central va respinge protocolul de constituire a Alianţei electorale dintre Partidul Uniunea Salvaţi România (USR), Partidul Mişcarea Populară (PMP) şi Partidul Forţa Dreptei cu denumirea „Alianţa DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI”, pentru următoarele motive:

Se au în vedere punctele exprimate de cei care au promovat respingerea protocolului alianţei,

Potrivit art. 144 lit. a) din Statutul PMP, preşedintele partidului „reprezintă Partidul în relaţiile oficiale – semnând documente şi orice acte care angajează partidul – şi face declaraţii în numele partidului;”,

În speţă este relevant dacă în temeiul textului antemenţionat operează o reprezentare legală, deoarece acest text se completează cu art. 25, art, 26 şi art, 28 din Legea partidelor politice nr. 14/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare, care deşi nu conţin o normă expresă în sensul opozabilităţii persoanei preşedintelui sau modificărilor de la data înscrierii în Registrul partidelor politice, din interpretarea corelată a textelor antemenţionate şi interpretarea teleologică a acestora reiese că opozabilitatea faţă de terţi a unei modificări a statutului partidului politic există din momentul înscrierii modificărilor statutului în Registrul partidelor politice;

Văzând menţiunile înscrise la poziţia nr. 62 din Registrul Partidelor Politice, preşedinte al Partidului Mişcarea Populară (PMP) este domnul Cristian Diaconescu, acesta fiind cel în drept să reprezinte Partidul Mişcarea Populară (PMP);

Luând în considerare că, din partea Partidului Mişcarea Populară (PMP), protocolul de constituire a alianţei electorale „DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI” a fost semnat de domnii Eugen Tomac şi Ionuţ Simionca,

Biroul Electoral Central ia act de faptul că nici domnul Eugen Tomac şi nici domnul Ionuţ Simionca nu apar înscrişi în Registrul partidelor politice că preşedinte al partidului PMP,

Pe de altă parte, conform normei generale conţinută în art. 212 din Codul civil, care stipulează că ” (1) Hotărârile şi deciziile luate de organele de conducere şi administrare în condiţiile legii, actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat împotrivă.

(2) Faţă de terţi hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia le-au cunoscut pe altă cale.”,

În speţă, Biroul Electoral Central constată că se încalcă dispoziţiile art. 144 lit. a) şi lit. c) din Statutul PMP care dă dreptul preşedintelui să reprezinte partidul în relaţiile oficiale şi conduce negocierile politice purtate în numele partidului, inclusiv negocieri pentru încheierea de alianţe electorale;

Faţă de dispoziţiile art. 7 din Legea 33/ 2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Biroul Electoral Central este competent să analizeze legalitatea protocolului constituit de alianţa electorală „DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI”, având chiar obligaţia în acest sens, deoarece scopul principal al acestuia este de a veghea la legalitatea desfăşurării alegerilor.

În raport de atribuţiile care revin Biroului Electoral Central acesta poate verifica dacă un protocol îndeplineşte condiţiile de legalitate. Prin condiţii de legalitate se înţeleg atât condiţii strict formale, cât şi cele de reprezentativitate, calitatea de reprezentant al partidului fiind un aspect esenţial care influenţează legalitatea protocolului de alianţă.

În ceea ce priveşte jurisprudenţa invocată în speţă, respectiv Decizia înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1263/ 2019, Biroul Electoral Central apreciază că aceasta este o decizie de speţă care nu este opozabilă în cauza supusă atenţiei Biroului Electoral Central,

În consecinţă, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Legea nr. 33/ 2007, republicată, cu modificările ulterioare,

BIROUL ELECTORAL CENTRAL DECIDE:

Respinge protocolul de constituire a alianţei electorale „DREAPTA UNITĂ USR-PMP-FORŢA DREPTEI”.

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina de internet a Biroului Electoral Central.

Cu drept de contestaţie la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 24 de ore de la data afişării, de către semnatarii protocolului.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 martie 2019.

Biroul electoral central
Biroul electoral central

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.